کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران

دوره 23، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 109-131

10.22095/jwss.2022.303258.2789

محمد تقی کرمی قهی؛ عطیه خاکسارفرد؛ وحید شالچی؛ نهال نفیسی


بررسی مشروعیت ابتناء حقوق اخلاقی بر جنس و جنسیت

دوره 17، شماره 68، شهریور 1394، صفحه 7-40

محمدرضا کدخدایی


تحلیل اقتصادی تصمیم گیری برای سن ازدواج

دوره 17، شماره 65، آذر 1393، صفحه 69-118

وحید مهربانی


فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها

دوره 15، شماره 59، خرداد 1392، صفحه 229-263

محمدتقی کرمی؛ نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی


تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها

دوره 13، شماره 52، شهریور 1390، صفحه 225-287

معصومه کرامتی؛ سیدمهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ محسن ایمانی


تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 13، شماره 50، اسفند 1389، صفحه 81-124

امیر رستگار خالد


تمایزات شناختی در باور به دنیای عادلانه در زنان و مردان

دوره 13، شماره 50، اسفند 1389، صفحه 125-152

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان


رابطه ی ارزشمندی و جنسیت در دو تحلیل عرفانی و قرآنی

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 197-234

مهدیه السادات مستقیمی


زن و هنر

دوره 12، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 171-196

حسن بلخاری


چالش فمینیسم با عدالت جنسیتی

دوره 12، شماره 46، اسفند 1388، صفحه 7-48

نصرا... آقاجانی


عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری

دوره 12، شماره 46، اسفند 1388، صفحه 49-80

محمدجواد رودگر


عدالت جنسیتی و اشتغال زنان

دوره 12، شماره 46، اسفند 1388، صفحه 81-116

مسعود آذربایجانی


نقش جنسیت در مجازات مجرم

دوره 12، شماره 45، آذر 1388، صفحه 79-114

جعفر یزدیان جعفری


جنسیت و «اخلاق مراقبت»

دوره 11، شماره 42، اسفند 1387، صفحه 7-42

سید حسن اسلامی


تحلیلی فلسفی از رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت

دوره 11، شماره 42، اسفند 1387، صفحه 132-161

مهدیه سادات مستقیمی


تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 65-96

شیدا اعتضادی؛ فاطمه سادات علمدار