درباره نشریه

وجود نگرش‌ها و نگارش‌های متفاوت و گاه کاملاً دوسویه در موضوع زنان و نیز نظریه ­پردازی اقشار علمی جامعه بر اساس سلایق و تجارب شخصی خود باعث گردیده  تا مسائل زنان به صورت متفاوت و متناقض مطرح شود، که این خود مشکلی بر مشکلات جامعه زنان افزوده و عملاً مسائل آنان را در انبوه ایهام و ابهام قرار می‌دهد. درک این مهم همراه با لزوم طرح دیدگاه اسلام و آراء و اندیشه‌های دانش‌آموختگان این مکتب متعالی، سبب شد تا در یک حرکت علمی- فرهنگی در راستای طرح چالشی مسائل زنان و  ارائه جایگاه زن و شئونات مختلف وی در عرصه‌های سه‌گانه انسانی، خانوادگی و اجتماعی از منظر اسلام، «شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده» وابسته به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در پاییز 1377 اقدام به تأسیس و انتشار فصلنامه «کتاب زنان» با محوریت موضوع زن از منظر جامعه شناسی، فقه و حقوق و  مبانی و معارف نماید.

این فصلنامه  در نهایت از سال 1387 به بعد با کسب امتیاز علمی-پژوهشی  از وزارت علوم ، تحقیقات و  فناوری از چهلمین شماره  خود با  تغییر نام  به« مطالعات راهبردی زنان»  در دست انتشار است و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز نمایه می‌گردد.