راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

تذکر: چنانچه نویسندگان محترم در به ثمر رساندن مقاله از مؤسسه و یا سازمان، حمایت مالی دریافت کرده است، در صفحه اول مقاله در قسمت پی‌نوشت به آن اشاره نماید.

         چنانچه مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری است، نویسندگان محترم در صفحه اول مقاله به آن اشاره نمایند.

این فصلنامه جهت داوری و چاپ مقالات هزینه ایی از مولفین دریافت نمی کند.

دیاگرام داوری مطالعات راهبردی زنان(کلیک کنید)

شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقاله

* راهنمای استفاده از سامانه(ارسال و پیگیری مقالات)(کلیک کنید)

* هدف مقالات فصلنامه واکاوی مسائل، مطالبات، شبهات و مشکلات در حوزه مسائل زنان به منظور ارائه پاسخ و راهکار است.

* مقالات ناظر به یافته­ های جدید پژوهشی، نظریه یا روش جدید در حل مسائل (اعم از پژوهش­ های بنیادی، کاربردی و...) باشد.

* مقالات قبلاً در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسی و چاپ نباشد.

* مقاله در قالب حداکثر 7 هزار کلمه و در محیط word تنظیم شده باشد.

* چکیده فارسی،  انگلیسی و عربی حداکثر در 200 کلمه و شامل موضوع مقاله، روش تحقیق و مهمترین نتایج همراه با واژگان کلیدی (5 کلمه) تنظیم گردد.

* معادل لاتین اسامی، مفاهیم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.

* ویراستاری مقالات به عهده مؤلف بوده و لازم است به جدیدترین روش، ویراستاری گردد.برای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت (نام مؤلف سال انتشار: شماره صفحه) عمل شود.

* فهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده به صورت ذیل تنظیم شود:

     کتاب: نام خانوادگی، نام، سال انتشار. عنوان کتاب (با قلم ایتالیک)، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، ناشر، تعداد جلد، احیاناً شماره جلد مورد استناد.

     مقاله: نام خانوادگی، نام. «عنوان مقاله»، نام نشریه (با قلم ایتالیک)، شماره سال، شماره مجله (تاریخ مجله).

     پایان­ نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان­ نامه(مقطع پایان­ نامه و رشته تحصیلی)، به راهنمایی (نام استاد راهنما)، (شهر، نام دانشگاه، نام دانشکده، سال).

     منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام، (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت

چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران بوده و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.

نویسنده یا نویسندگان محترم موظفند فرم تعارض منافع و تعهدنامه نویسندگان را همراه با ارسال مقاله تکمیل و بارگذاری نمایند.