اهداف و چشم انداز

 - تبیین جایگاه، حقوق و تکالیف زنان از دیدگاه اسلام به منظور تصحیح نگرش و کارکردها در حوزه مسائل زنان؛

 -  دست‎یابی به شناخت علمی مسائل زنان به منظور تعیین اولویت و موضع ‎گیری مناسب و ارائه راهکارهای مقتضی؛

-  ایجاد همگرایی بین آراء و افکار مؤثران و متولیان فرهنگی در حوزه مسائل زنان در راستای فرهنگ متعالی اسلام به منظور اتخاذ موضع‎ گیری مناسب در مسائل زنان؛

- واکاوی مسائل، مطالبات، ابهامات، شبهات و مشکلات در حوزه مسائل زنان به منظور موضع ‏گیری و ارائه پاسخ و راهکار؛

- ارائه و تولید دانش بومی در راستای سیاست ها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در  حوزه  مسائل زنان  و خانواده  در جامعۀ اسلامی.