کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 22
1. تحلیل رابطه تربیت اخلاقی و جنسیت از نظر علامه طباطبایی(ره)

دوره 22، 88(تابستان1399)، تابستان 1399، صفحه 33-53

10.22095/jwss.2021.237302.2391

حکیمه رضائی نژاد؛ مهین چناری


3. بررسی مشروعیت ابتناء حقوق اخلاقی بر جنس و جنسیت

دوره 17، 68 (تابستان 1394)، تابستان 1394، صفحه 7-40

محمدرضا کدخدایی


4. تحلیل اقتصادی تصمیم گیری برای سن ازدواج

دوره 17، 65 (پاییز 1393)، پاییز 1393، صفحه 69-118

وحید مهربانی


6. فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها

دوره 15، 59 (بهار 1392)، بهار 1392، صفحه 229-263

محمدتقی کرمی؛ نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی


7. تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها

دوره 13، 52 (تابستان 1390)، تابستان 1390، صفحه 225-287

معصومه کرامتی؛ سیدمهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ محسن ایمانی


8. تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 13، 50 (زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 81-124

امیر رستگار خالد


9. تمایزات شناختی در باور به دنیای عادلانه در زنان و مردان

دوره 13، 50 (زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 125-152

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان


10. ضرورت نظریه پردازی در حوزه ی مسائل زنان از تحقیق تا نظریه

دوره 13، 50 (زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 185-228

سهیلا صادقی فسائی


11. رابطه ی ارزشمندی و جنسیت در دو تحلیل عرفانی و قرآنی

دوره 13، 49 (پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 197-234

مهدیه السادات مستقیمی


13. زن و هنر

دوره 12، 47 (بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 171-196

حسن بلخاری


14. چالش فمینیسم با عدالت جنسیتی

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 7-48

نصرا... آقاجانی


15. عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 49-80

محمدجواد رودگر


16. عدالت جنسیتی و اشتغال زنان

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 81-116

مسعود آذربایجانی


17. جنسیت؛ فمینیسم یا ذات گروی الهی (با تأکید بر عدالت جنسیتی)

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 156-195

محمدتقی فعالی


18. نقش جنسیت در مجازات مجرم

دوره 12، 45 (پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 79-114

جعفر یزدیان جعفری


20. جنسیت و «اخلاق مراقبت»

دوره 11، 42 (زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 7-42

سید حسن اسلامی


21. تحلیلی فلسفی از رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت

دوره 11، 42 (زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 132-161

مهدیه سادات مستقیمی


22. تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 65-96

شیدا اعتضادی؛ فاطمه سادات علمدار