اهداف و چشم انداز

-      تبیین مکتب تربیتی، سیاسی و اقتصادی حضرت فاطمه (س) به منظور ارائه الگو و جامعه­پذیری فاطمی؛

-      تبیین جایگاه، حقوق و تکالیف زنان از دیدگاه اسلام به منظور تصحیح نگرش و کارکردها در حوزه مسائل زنان؛

-      دست‎یابی به شناخت علمی مسائل زنان به منظور تعیین اولویت و موضع‎گیری مناسب و ارائه راهکارهای مقتضی؛

-      ایجاد همگرایی بین آراء و افکار مؤثران و متولیان فرهنگی در حوزه مسائل زنان در راستای فرهنگ متعالی اسلام به منظور اتخاذ موضع‎گیری مناسب در مسائل زنان؛

-     واکاوی مسائل، مطالبات، ابهامات، شبهات و مشکلات در حوزه مسائل زنان به منظور موضع‏گیری و ارائه پاسخ و راهکار؛