درباره نشریه

وجود نگرش‌ها و نگارش‌های متفاوت و گاه کاملاً دوسویه در موضوع زنان و نیز نظریه ­پردازی اقشار علمی جامعه بر اساس سلایق و تجارب شخصی باعث گردید تا مسائل زنان به صورت متفاوت و متناقض مطرح گردد، که این خود مشکلی بر مشکلات جامعه زنان افزوده و عملاً مسائل آنان را در انبوه ایهام و ابهام قرار می‌دهد.

درک این مهم همراه با لزوم طرح دیدگاه اسلام و آراء و اندیشه‌های دانش‌آموختگان این مکتب متعالی، سبب شد تا در یک حرکت علمی- فرهنگی در راستای  طرح چالشی مسائل زنان از یک سو و از سوی دیگر با ارائه جایگاه زن و شئونات مختلف وی در عرصه‌های سه‌گانه انسانی، خانوادگی و اجتماعی از منظر اسلام، «شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده» وابسته به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در پاییز 1377 اقدام به تأسیس فصلنامه «کتاب زنان» با محوریت موضوع زن از منظر فقه و حقوق، مبانی و معارف، فرهنگی و اجتماعی نماید.

فصلنامه «کتاب زنان» با کسب امتیاز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از چهلمین شماره و از سال 1387 با تغییر نامه به «فصلنامه مطالعات راهبردی زنان» انتشار یافته است.