دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 1-292 
بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق

صفحه 43-85

علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی؛ سعید عیسی زاده


عوامل طلاق در استان مازندران

صفحه 87-127

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار


مرور سه دهه تحقیقات «علل طلاق» در ایران

صفحه 129-162

عبدالحسین کلانتری؛ پیام روشن فکر؛ جلوه جواهری