کلیدواژه‌ها = فمینیسم
تعداد مقالات: 13
1. نقد مبانی تاریخ‌مندی در تفاسیر زن‌محور از قرآن

دوره 21، 82(زمستان 1397)، زمستان 1397، صفحه 57-76

10.22095/JWSS.2019.92501

آتنا بهادری؛ مرضیه محصص


2. حق رأی زنان در نظام سیاسی شیعه (بررسی پیشینه، چالشها و مبانی)

دوره 20، 78(زمستان 1396)، زمستان 1396، صفحه 69-88

10.22095/JWSS.2018.81388

مرتضی علویان؛ زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری


3. تأملی بر «شرک جنسیتی» در خوانش‌های زن‌مدارانه از قرآن

دوره 20، 78(زمستان 1396)، زمستان 1396، صفحه 29-49

10.22095/JWSS.2017.81385

مرضیه محصص؛ آتنا بهادری


4. بازنگری مبانی فکری - کلامی الگوهای اجتماعی زن

دوره 17، 68 (تابستان 1394)، تابستان 1394، صفحه 167-213

اصغر دیرباز؛ فاطمه وفایی صدر


5. فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها

دوره 15، 59 (بهار 1392)، بهار 1392، صفحه 229-263

محمدتقی کرمی؛ نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی


6. ریشه یابی بحران زنان در غرب با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس

دوره 14، 53 (پاییز 1390)، پاییز 1390، صفحه 247-274

سیده مژگان سخایی


7. ضرورت نظریه پردازی در حوزه ی مسائل زنان از تحقیق تا نظریه

دوره 13، 50 (زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 185-228

سهیلا صادقی فسائی


8. زن و هنر

دوره 12، 47 (بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 171-196

حسن بلخاری


9. زیبایی و پول: آرایش و جراحی

دوره 12، 47 (بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 99-140

اسماعیل بلالی؛ جواد افشارکهن


10. عدالت جنسیتی، مرز تعامل جنسیت و سیاست

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 225-266

مجتبی عطارزاده


12. چالش فمینیسم با عدالت جنسیتی

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 7-48

نصرا... آقاجانی


13. بررسی تطبیقی مفهوم جنسیت در اسلام و غرب

دوره 11، 42 (زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 43-78

مجتبی عطارزاده