کلیدواژه‌ها = فمینیسم
نقد مبانی تاریخ‌مندی در تفاسیر زن‌محور از قرآن

دوره 21، 82(زمستان 1397)، اسفند 1397، صفحه 57-76

10.22095/JWSS.2019.92501

آتنا بهادری؛ مرضیه محصص


تأملی بر «شرک جنسیتی» در خوانش‌های زن‌مدارانه از قرآن

دوره 20، 78(زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 29-49

10.22095/jwss.2018.120420

مرضیه محصص؛ آتنا بهادری


حق رأی زنان در نظام سیاسی شیعه (بررسی پیشینه، چالشها و مبانی)

دوره 20، 78(زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 69-88

10.22095/JWSS.2018.81388

مرتضی علویان؛ زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری


بازنگری مبانی فکری - کلامی الگوهای اجتماعی زن

دوره 17، 68 (تابستان 1394)، شهریور 1394، صفحه 167-213

اصغر دیرباز؛ فاطمه وفایی صدر


فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها

دوره 15، 59 (بهار 1392)، خرداد 1392، صفحه 229-263

محمدتقی کرمی؛ نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی


ضرورت نظریه پردازی در حوزه ی مسائل زنان از تحقیق تا نظریه

دوره 13، 50 (زمستان 1389)، اسفند 1389، صفحه 185-228

سهیلا صادقی فسائی


زیبایی و پول: آرایش و جراحی

دوره 12، 47 (بهار 1389)، خرداد 1389، صفحه 99-140

اسماعیل بلالی؛ جواد افشارکهن


زن و هنر

دوره 12، 47 (بهار 1389)، خرداد 1389، صفحه 171-196

حسن بلخاری


چالش فمینیسم با عدالت جنسیتی

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، اسفند 1388، صفحه 7-48

نصرا... آقاجانی


عدالت جنسیتی، مرز تعامل جنسیت و سیاست

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، اسفند 1388، صفحه 225-266

مجتبی عطارزاده


بررسی تطبیقی مفهوم جنسیت در اسلام و غرب

دوره 11، 42 (زمستان 1387)، اسفند 1387، صفحه 43-78

مجتبی عطارزاده