کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
مطالعه‌ی تجربه ی زیسته ی نومکانی دختران ساکن شهر تهران

دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 51-74

10.22095/jwss.2022.290282.2697

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی


بررسی برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد

دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 233-271

مسعود حاجی زاده میمندی؛ فریدون یوسفی


کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره

دوره 14، شماره 56، شهریور 1391، صفحه 7-82

امیر رستگار خالد؛ میثم محمدی؛ سحر نقی پور ایوکی