کلیدواژه‌ها = زنان
پرستاری از مجروحان در جنگ تحمیلی؛ تحلیل اجتماعی اخلاق مراقبت زنانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.22095/jwss.2022.321049.2881

سمیه سادات شفیعی


تجربه زیسته زنان شاغل در شهرداری شهر تهران از ایفای همزمان نقش‌های شغلی و خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1401

10.22095/jwss.2022.310860.2826

حجیه بی بی رازقی نصرآباد


تعارضات و همسویی ها در ساخت مجالس مذهبی زنانه شهر تهران

دوره 23، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 109-131

10.22095/jwss.2022.303258.2789

محمد تقی کرمی قهی؛ عطیه خاکسارفرد؛ وحید شالچی؛ نهال نفیسی


مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی

دوره 23، شماره 90، اسفند 1399

10.22095/jwss.2021.264719.2574

فرود هاشمی؛ علی روشنایی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ لیلا عظیمی


حریم خصوصی زنان در خانواده: بررسی تحلیلی-تطبیقی

دوره 22، 88(تابستان1399)، شهریور 1399، صفحه 31-7

10.22095/jwss.2021.251283.2491

هاله حسینی اکبرنژاد؛ سوده آیت اللهی


بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده و کنشهای فرزندآوری زنان در شهر لار

دوره 22، 85(پاییز 1398)، آذر 1398، صفحه 73-98

10.22095/JWSS.2019.109567

سراج الدین محمودیانی؛ علی یار احمدی؛ کبری عباسی


تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی)

دوره 21، 83 (بهار 1398)، خرداد 1398، صفحه 7-30

10.22095/JWSS.2019.100355

کریم علی کرمی؛ امیر ملکی؛ حمید عبداللهیان؛ مهدی رضائی


نگاهی بر رویه‌ی نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه‌ی زنان

دوره 19، 76(تابستان 1396)، شهریور 1396، صفحه 137-158

10.22095/jwss.2017.57646

هاله حسینی اکبری نژاد؛ حوریه حسینی اکبری نژاد


واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی

دوره 19، 75(بهار 1396)، خرداد 1396، صفحه 32-63

10.22095/jwss.2017.51744

اسماعیل بلالی؛ سیده فاطمه محبی؛ شیما سادات حسینی


پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران

دوره 16، 63 (بهار 1393)، خرداد 1393، صفحه 57-95

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ میمنت حسینی چاوشی


نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه

دوره 15، 60 (تابستان 1392)، شهریور 1392، صفحه 7-40

ناصر قربان نیا؛ معصومه حافظی


زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد

دوره 14، 55 (بهار 1391)، خرداد 1391، صفحه 173-225

حسین محمودیان؛ مهدی رضائی


اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی (با رویکرد قرآنی- روایی)

دوره 13، 49 (پاییز 1389)، آذر 1389، صفحه 235-292

احمد آکوچکیان؛ مریم عرب نژاد


زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها

دوره 12، 47 (بهار 1389)، خرداد 1389، صفحه 41-72

احمد محمدپور؛ مریم بهمنی


مشارکت سیاسی زنان صدر اسلام

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، اسفند 1388، صفحه 196-224

نهله غروی نائینی


چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، شهریور 1388، صفحه 173-204

ابوالقاسم فاتحی؛ مهدی ادیبی؛ بهجت یزدخواستی؛ حسن سعیدی


نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق

دوره 11، 43 (بهار 1388)، خرداد 1388، صفحه 7-34

عباس ویشته


بررسی وضعیت مضیقة ازدواج در ایران (بر اساس سرشماری ۱۳۸۵)

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، آذر 1387، صفحه 43-64

وکیل احمدی؛ رضا همتی