کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 21
1. مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی

دوره 23، 90(زمستان1399)، زمستان 1399

10.22095/jwss.2021.264719.2574

فرود هاشمی؛ علی روشنایی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ لیلا عظیمی


3. حریم خصوصی زنان در خانواده: بررسی تحلیلی-تطبیقی

دوره 22، 88(تابستان1399)، تابستان 1399، صفحه 31-7

10.22095/jwss.2021.251283.2491

هاله حسینی اکبرنژاد؛ سوده آیت اللهی


4. بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده و کنشهای فرزندآوری زنان در شهر لار

دوره 22، 85(پاییز1398)، پاییز 1398، صفحه 73-98

10.22095/JWSS.2019.109567

سراج الدین محمودیانی؛ علی یار احمدی؛ کبری عباسی


5. تجربه‌ی زیسته‌ی تنهایی در بین زنان سالمند (یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی)

دوره 21، 83(بهار 1398)، بهار 1398، صفحه 7-30

10.22095/JWSS.2019.100355

کریم علی کرمی؛ امیر ملکی؛ حمید عبداللهیان؛ مهدی رضائی


7. نگاهی بر رویه‌ی نهادهای بین‌المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه‌ی زنان

دوره 19، 76 (تابستان 1396)، تابستان 1396، صفحه 137-158

10.22095/jwss.2017.57646

هاله حسینی اکبری نژاد؛ حوریه حسینی اکبری نژاد


8. واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی

دوره 19، 75 (بهار 1396)، بهار 1396، صفحه 32-63

10.22095/jwss.2017.51744

اسماعیل بلالی؛ سیده فاطمه محبی؛ شیما سادات حسینی


13. پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران

دوره 16، 63 (بهار 1393)، بهار 1393، صفحه 57-95

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ میمنت حسینی چاوشی


14. نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه

دوره 15، 60 (تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 7-40

ناصر قربان نیا؛ معصومه حافظی


15. زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد

دوره 14، 55 (بهار 1391)، بهار 1391، صفحه 173-225

حسین محمودیان؛ مهدی رضائی


16. اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی (با رویکرد قرآنی- روایی)

دوره 13، 49 (پاییز 1389)، پاییز 1389، صفحه 235-292

احمد آکوچکیان؛ مریم عرب نژاد


17. زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها

دوره 12، 47 (بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 41-72

احمد محمدپور؛ مریم بهمنی


18. مشارکت سیاسی زنان صدر اسلام

دوره 12، 46 (زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 196-224

نهله غروی نائینی


19. چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، تابستان 1388، صفحه 173-204

ابوالقاسم فاتحی؛ مهدی ادیبی؛ بهجت یزدخواستی؛ حسن سعیدی


20. نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق

دوره 11، 43 (بهار 1388)، بهار 1388، صفحه 7-34

عباس ویشته


21. بررسی وضعیت مضیقة ازدواج در ایران (بر اساس سرشماری ۱۳۸۵)

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 43-64

وکیل احمدی؛ رضا همتی