اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی (با رویکرد قرآنی- روایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه

2 کارشناس ارشد رشته فقه و اصول (سطح سه حوزه)

چکیده

اندیشه ی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی با رویکرد عدالت جنسیتی - عدالت در منش و کارکرد اجتماعی، اندیشه ای فرا فقهی (فقه در احکام) و در حوزه ی اندیشه دین شناختی رشد  توسعه (تفقه در دین) از مبانی فلسفه دینی تا مبانی معرفت شناختی تا مبانی هستی شناختی- انسان شناختی، عرصه ی اخلاق و فقه احکام و تا عرصه ی تحقیق توسعه ی دین شناختی است. پردازش گفتمان تحقیق و توسعه ای دین شناختی اندیشه ی ترقی (رشد- توسعه) در فصلی از بازخوانی درون زای خویش در سطوح سه گانه ی مبانی نظری، الگوی مطلوب و نیز الگوی علمی تحقیق و توسعه به اصل عدالت جنسیتی در تدبیر فرایند ترقی و به طور خاص عرصه ی تحقیق و توسعه ی سیاسی می رسد. فصلی از نظریه ی دین شناختی رشد- توسعه و گفتمان عدالت جنسیتی، در عرصه ی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی، تحلیل و دریافت می شود. ایده ی تبیین شده به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به قلم آمده و اینک پیش روست.

کلیدواژه‌ها


ابن ابی الحدید، عز الدین عبد الحمید  1963م/ 1383 هـ . ق. شرح نهج البلاغه، قم، دارالکتب العلمیّه.
ابن اثیر، علی ابن ابی الکرم 1385 هـ . ق. الکامل فی التاریخ، لبنان، بیروت.
ابن المغیره، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم 1407 ق. صحیح بخاری، بیروت، دارالقلم.
ابن حجر عسقلانی، شهاب الدین ابولفضل احمد بن علی 1327 هـ. ق. تهذیب التهذیب، حیدر آبادکن، دایره المعارف النظامیّه.
ابن شعبه حرّانی، ابی محمد حسن ابن علی ابن الحسین 1394ق. تحف العقول، بیروت، اعلمی.
اُستلی، اولیور و آلن برس، بولک 1387. فرهنگ اندیشه نو، گروه مترجمان، تهران، مازیار.
آلن، پیرو، 1375.  فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه‌ی باقر ساروخانی، تهران، کیهان.
آکوچکیان، احمد 1383. پیش‌نویس منشور جایگاه زن در فرآیند توسعه کشور، مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری، تهران، اسوه‌ی مهر.
بابازاده، علی­اکبر 1382. تحلیل سیره فاطمه الزهرا، قم، دانش ادب.
بیهقی، امام حافظ ابی بکر احمد بن الحسین بن علی. سنن بیهقی، بیروت، دارالمعرفه.
پیروزمند، علیرضا «بررسی تحلیلی الگوی فعالیت زنان»، مجموعه مقالات هم اندیشی زنان، قم. ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (1380).
ترابی، علی اکبر 1419 هـ . ق 1377 هـ . ش. الموسوعه الرجالیّه المیسّره او، معجم رجال الوسائل، قم، موسسه امام صادق.
جبر خلیل، 1380. فرهنگ لاروس، ترجمه‌ی حمید طبیبیان، تهران.
جعفری، محمدتقی 1359. تفسیر نهج البلاغه، تهران، حیدری .
جوادی آملی، عبدالله 1376. زن در آیینه جلال و جمال، قم، اسراء.
حاجی ده آبادی، محمدعلی 1383. مدیریت فرهنگی، قم، هاجر.
حلبی، ابوالصلاح 1403 هـ . ق. الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه الامام امیرالمؤمنین.
داوودی، سعید 1382. زنان و سه پرسش اساسی، قم، مدرسه امام علی ابن ابی طالب.
سبحانی، جعفر 1381. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، تهران، مشعر.
سپهر، میرزا محمّد تقی، ناسخ التواریخ، تهران، کتاب فروشی اسلامیّه.
سپهر، میرزا محمدتقی 1385. گزیده ناسخ التواریخ، قم، اسلامی، ج5.
شیخ حرّ عاملی، 1409 هـ . ق. وسایل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیهم السّلام.
شیخ صدوق، ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی 1374. خصال، شرح و ترجمه‌ی محمد باقر کمره­ای، تهران، مدرسه حضرت عبدالعظیم.
شیخ صدوق، ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی ، من لا یحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم، 1413 هـ . ق.
صالحی نجف آبادی، نعمت‌الله 1384. قضاوت زن در فقه اسلامی، تهران، امید فردا.
طباطبایی، سید محمد حسین 1394ه ، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه اعلمی للمطبوعات.
علیخانی، علی­اکبر1379. توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
فاضلی، سید احمد، بیارجمندی 1381. نقش زنان شیعه در عصر امام علی (ع)، قم، میثم تمار.
فضل الله، سیّد محمد حسین 1419 هـ .ق. من تفسیر وحی القرآن، دارالملاک.بیروت .
فقیهی، علی اصغر 1379. ترجمه نهج‌البلاغه، تهران، صبا
فهیم کرمانی، مرتضی 1374. زن و پیام‌آوری، تهران، فرهنگ اسلامی.
کدیور، جمیله 1375. زن در گفتگو با علّامه فضل الله، تهران، اطلاعات.
مجلسی، محمد باقر 1404ق. .بحارالانوار، بیروت، الوفاء.
محلّاتی، ذبیح الله 1373. ریاحین الشریعه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
محمد بن عین، امام حافظ ابی عیسی 1974م/ 1394 هـ . ق. سنن ترمذی، دارالفکر.
محمدی ری شهری، محمد 1376. میزان الحکمه، قم، دارالحدیث.
مرنیسی، فاطمه1380. زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش، ترجمه‌ی ملیحه مغازه‌ای، تهران، نی.
مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، 1380. زن و حقوق انسانی، تهران، برگ زیتون.
منتظری، حسینعلی 1408. دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، دراسات اسلامیّه، قم.
مهریزی، مهدی. «زن، سیاست، گرایش ها و نگارش ها» (21 /12/2004).
مهریزی، مهدی1380. شخصیت و نظام حقوق زن در اسلام، تهران، علمی و فرهنگی.
موسوی الخمینی، سیدروح‌الله 1369. صحیفه نور، تهران، سروش.
مکارم شیرازی، ناصر 1376. مدیریت و فرماندهی در اسلام، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع).
نوری (محدث)، 1408 هـ . ق. مستدرک الوسائل، آل البیت، قم.
نوری همدانی 1383. جایگاه بانوان در اسلام، مهدی موعود.
http://www.iranwomen.org/mag/internet/302/1.htm