کلیدواژه‌ها = فرزندآوری
آسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب

دوره 22، شماره 86، اسفند 1398، صفحه 31-58

10.22095/jwss.2020.202681.2140

محمد مهدی غمامی؛ مریم مهاجری؛ محمدجواد جاوید؛ محمود حکمت نیا


پیامدهای مهاجرت خانوادگی زنان متأهل برای ادامه تحصیل در دانشگاه

دوره 22، شماره 85، آذر 1398، صفحه 99-122

10.22095/JWSS.2019.109569

علی بقائی سرابی؛ شهلا معززی خوراییم


عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 143-166

10.22095/JWSS.2018.89254

علی قاسمی اردهایی؛ رضا منافی آذر؛ سراج الدین محمودیانی