پژوهشی بر قلمرو اختیار حکومت اسلامی و تدابیر آن در جلوگیری از کاهش نسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایم شهر

چکیده

کنترل غیراصولی رشد جمعیت در ده ههای اخیر، در آینده ای نه چندان دور، کشور ما را با بحران کاهش نسل و کمبود نیروی کار مواجه خواهد کرد. هشدار  جدی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در مناسبت های مختلف گواه بر این سخن  است. پرسش مطرح در این پژوهش آن است که حکومت اسلامی با چه راه کارهایی می تواند جامعه را از مسئله ی تحدید نسل رهایی بخشد؟ نگارنده بر این عقیده است که حکومت اسلامی  که در رأس آن فقیه جامع الشرایط وجود دارد می تواند به فراخور مصلحت و ضرورت، احکام جدیدی بر مسئله ی تکثیر نسل وضع کند؛ اگرچه تبعیت از چنین حکم حکومتی بر آحاد ملتّ واجب است، ولی در تحقق این هدف، اقدامات فرهنگی و تأمین معیشت مزدوجین است.

کلیدواژه‌ها


×  قرآن کریم
×  آخوندی، محمدمهدی. «رحم جایگزین و ضرورت استفاده از آن در زمان ناباروری»، دوره9، ش1، (1387 ش). 
×  جعفری، محمد تقی 1369ش. حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران، بنیاد نهج البلاغه.
×  حرعاملی، محمدبن حسن 1412. وسایل الشیعه، قم ، موسسه آل البیت.
×  حسینی سیستانی، سید علی  1381ش. رساله توضیح المسایل، قم، هجرت.
×  سیستانی، سید علی 1410. منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم.
×  طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن 1388شالمبسوط، تهران، حیدری.
×  مفید، محمدبن نعمان  1413. المقنعه، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
×  صدر، محمدباقر 1357ش. اقتصاد ما، ترجمه­ی ع. اسپبدی، اسلامی.
×  صرامی، سیف الله. «احکام حکومتی و مصلحت»، راهبردی، ش4، (1373).
×  طباطبایی، سید محمدحسین 1341. مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار.
×  فاضل لنکرانی، محمد 1387. احکام پزشکان و بیماران، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
×  قنبرپور، بهنام. بررسی شرط عدم باروری، (پایان نامه دکتری با راهنمائی دکتر ابوالقاسم نقیبی)، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1392.
×  کلینی ، ابوجعفرمحمدبن یعقوب 1407. الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامی.
×  گلپایگانی ، سید محمدرضا 1414. مجمع المسائل، قم، دارالقران الکریم.
×  مکارم شیرازی، ناصر 1428ق. انوار الاصول، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع).
×  مطهری، علی 1373ش.  اسلام و مقتضیان زمان، تهران، صدرا.
×  ______________  1377ش. ختم نبوت، تهران، صدرا.
×  موسوی خمینی، روح الله 1424. توضیح المسائل (محشی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
×  ____________  1370ش. صحیفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
×  ______________ 1373 ش. ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
×  _____________ 1390ش. تحریر الوسیله، قم، دارالکتب العلمیه.
×                      ­.  البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
×  موسوی خویی، سید ابوالقاسم، 1410. منهاج الصالحین‌، قم، مدینه العلم.
×  نجفی، محمدحسن 1366. جواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامی.
×    نراقی، احمد 1417. عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.