تجربه ی زنان از فرایند اجتماعی‌سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان‌های دولتی شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام. ایلام. ایران

2 گروه مدیریت. دانشکده ادبیات. دانشگاه ایلام. ایلام. ایران

چکیده

< p>واکاوی تجربه زیسته زنان تازه استخدام شده در سازمانهای دولتی شهر ایلام در بازه زمانی سالهای 1394 الی 1397 هدف اصلی پژوهش حاضر است. با روش تحقیق کاربردی ـ کیفی با رویکردی پدیدارشناسانه از بین تمامی زنان شاغل تازه استخدام شده، به شیوه گلوله برفی تعداد 21 مصاحبه عمیق تا رسیدن به مرحله اشباع داده‌ها صورت گرفت. روایی کدها و متن های مصاحبه با استفاده از روایی همکار تایید شد. خروجی مصاحبه در قالب 6 مقوله اصلی، 22 مقوله فرعی و 89 کد مفاهیم، کدگذاری شد. نتایج نشان داد که زنان تازه استخدام شده از فرآیند احتماعی سازی بدو خدمت تجارب خوشایند، تجارب ناخوشایند و دانش حقوقی را در روزهای اول استخدام به عنوان تجربه بیان کرده اند. انتظار زنان شاغل از برنامه توجیهی بدو استخدام شامل دو محور نیازسنجی و مدیریت عملکرد شغلی است که مقوله نیازسنجی بیشترین اهمیت را از منظر زنان شاغل تازه استخدام شده دارد. همچنین مقوله‌های آشناسازی با فرایندهای درون‌سازمانی، آموزش در نقش و یادگیری سازمانی، از جمله نیازهای آموزشی زنان شاغل در بدو استخدام عنوان شده‌اند. زنان شاغل مهم‌ترین دغدغه‌ی بدو خدمت را شامل دو مضمون حمایت و پشتیبانی عاطفی، و توجیه مقدماتی قلمداد کرده و عواملی مانند تنش و اضطراب، سازمان‌دهی نامناسب و ضعف مدیریت زا از جمله مسائل و مشکلات بدو استخدام از دیدگاه زنان شاغل دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها


 • آخرتی، محمود، الهه آهنگری و محمد طحان، 1397. «بررسی مهمترین موانع مؤثر بر اشتغال زنان روستایی»، زن و فرهنگ، 9 (35)، 105-116.
 • ابویی­اردکان، محمد، سمیه لبافی، سمانه آذرپور و مهدیه جلال­پور، 1393. «شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان­های فرهنگی شهر اصفهان». پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 6 (11).
 • احمدی، علی­اکبر، علیرضا ملک­آورزمان و مهدی شیخلر، 1396. «بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)»، مدیریت توسعه و تحول، ش 28. 
 • اسدزاده، احمد، نینا میرانی، فروغ قاضی­خانی، نجمه اسمعیل­درجانی و عطیه هنردوست، 1396. «بررسی نقش اشتغال و تحصیلات زنان بر رشد اقتصادی ایران»، زن در توسعه و سیاست، 15 (3)، 359-381.
 • اسدی لویه، عطاء­اله؛ طاهری، ماهدخت؛ سالاری، ارسلان. (1395). «نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه توانمندسازی اساتید». فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8 (2).
 • اسماعیلی، آذین؛ رحیمی، فرج­اله؛ نداف، مهدی. (1396). «بررسی تأثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار: نقش میانجی جو سازمانی مثبت». پژوهش­های مدیریت در ایران، 21 (3).
 • امیرکبیری، علیرضا، سیدکامل تقوی­نژاد و علی­اکبر خادمی، 1396. «بررسی تأثیر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با متغیر میانجی رضایت شغلی (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران)»، پژوهشنامه مالیات، 35 (83).
 • استادهاشمی، لیلا، سیدجعفر میرحسینی، ملیحه خلوتی و مهدی آصفی، 1394. «موانع ارتقای زنان شاغل در بانک­های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان»، پژوهش­نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 6 (4). 
 • اورنگی، عبدالمجید؛ قلتاش، عباس؛ شهامت، نادر؛ یوسلیانی، غلامعلی. (1390). «بررسی تاثیر آموزش­های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه­ای معلمان شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی»، 2 (5).
 • ترکمن، سولماز و سروش فتحی، 1395، «تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)»، زن و جامعه، 7 (4).
 • توکلی، آروین، 1395. «بررسی آموزش زنان در جامعه با رویکرد آموزش از راه دور بر ارتقا سطح دانش (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)»، زن و جامعه، 7 (ویژ­ه­نامه)، 173-182.
 • جعفری، حسن؛ ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد؛ خراسانی، اباصلت. (1396). «عوامل سازمانی و زمینه­ای توسعه حرفه­ای معلمان ابتدایی در مدارس استثنایی». دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، 5 (1).
 • جوانک­لیاولی، ماندانا، خدایار ابیلی، جواد پورکریمی و سیدکامران سلطانی­عربشاهی، 1396. «ارائه الگوی توسعه حرفه­ای مدیران گروه­های آموزش بالینی: مورد دانشگاه­های علوم پزشکی دولتی شهر تهران»، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10 (3).
 • خزعلی، انیسه و بهنوش جووری، 1394. «بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران (مطالعه موردی: کارکنان زن دانشگاه الزهرا (س))»، مطالعات زن و خانواده، 3 (1).
 • خنیفر، حسین. (1387). «استرس شغلی و محیط­های حرفه­ای؛ (عوامل، نظریه­ها، اثرات)». فصلنامه راهبرد، 1 (2).
 • رضائی، روح­اله و شیما زارعی، 1393. «بررسی دیدگاه زنان روستایی درباره تأثیر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی آنان (مورد مطالعه: روستای حسن­خان، شهر قروه)»، زن در توسعه و سیاست، 12 (2)، 287-304.
 • رهنورد، فرج­اله. (1390). «نیازسنجی آموزشی مدیران عالی در بخش دولتی ایران». فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 75 (1).
 • زند، آزیتا، معصومه ارفعی و سیدجمال فرج­الله‌­حسینی، 1390. «بررسی عوامل مؤثر بر توسعه حرفه­ای کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر»، رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 5 (2).
 • سلطانی، ایرج. (1382). نقش آموزش کارکنان در ترویج فرهنگ تکریم. فصلنامه تحول اداری، 7 (41 و 42).
 • سیاح، زهره، مرتضی کرمی و محسن نوغانی‌دخت‌بهمنی، 1394. «برنامه آشناسازی کارکنان جدید: مسئله­ای مغفول در سازمان­ها»، اولین کنفرانس بین‌المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه­ی پایدار، تهران: انجمن مدیریت آموزشی ایران.
 • صادقی، فرشته؛ خدامرادی، خالد. (1396). جایگاه منتورینگ در آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت برق منطقه­ای تهران. سی و دومین کنفرانس بین المللی برق تهران.
 • صادقی­فسایی، سهیلا و عاطفه خادمی، 1394. «فراتحلیل چهار دهه پژوهش در موضوع اشتغال زنان». زن در فرهنگ و هنر، 7 (2).
 • صباغیان، زهرا و زهرا آراسته، 1391. «بررسی میزان تأثیر آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی بانک کشاورزی منطقه غرب شهر تهران»، مدیریت و برنامه­ریزی در نظام­های آموزشی، 5 (8).
 • صفاری­زنجانی، ناصر، مهدی کاظم­زاده­بیطالی، محمد حسنی و منصوره نمازپور، 1396. «رابطه بین توسعه حرفه­ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد واحد ارومیه»، رسالت مدیریت دولتی، 8 (27).
 • عباس­زادگان، سیدمحمد؛ اسدی، نجمه. (1384). «نیازسنجی آموزشی کارکنان مشاغل فنی، مالی، و اداری شرکت بیمه ایران (استان تهران)». فصلنامه صنعت بیمه، 20 (4).
 • عربیون، ابوالقاسم؛ عبدی جمایران، علی؛ بهادری کوسجی راد، ژاله؛ ابوالحسنی، سیده معصومه. (1394). «بررسی شاخص­های کلیدی عملکرد در فرآیند تولید محصول با رویکرد کارآفرینی». کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی، دوره 1.
 • علیزاده، مرجان، 1389. «نقش اشتغال زنان در توسعه»، زن و فرهنگ، 2 (5).
 • غنی­زاده گرایلی، مهری؛ جعفری، پریوش؛ قورچیان، نادر قلی. (1396). «تاثیر شایستگی­های حرفه­ای بربهسازی معلمان مقطع متوسطه استان تهران». فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان­ها، 6 (1).
 • فتحی واجارگاه، کورش؛ خراسانی، اباصلت؛ دانشمندی، سمیه؛ آرمان، مانی. (1393). «بررسی و تبیین مدل مربی­گری در آموزش منابع انسانی براساس نظریۀ داده­بنیاد». فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 12 (3).
 • فتحی واجارگاه، کورش؛ خراسانی، اباصلت؛ دوستی، هومن. (1391). «نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آن­ها براساس مدل استاندارد مهارت». پژوهشنامه بیمه، 27 (4).
 • فدائی­کیوانی، رضا و زلیخا­سادات اشکور، 1396. «جایگاه آموزش در توسعه منابع انسانی سازمان­های عصر حاضر»، مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 2 (5).
 • فطرس، محمدحسن، مریم نجمی و عباس معمارزاده، 1396. «تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری (مطالعه موردی: ایران)»، زن در توسعه و سیاست، 15 (3).
 • قراچه، سیف­الله، عزت دیره و غلامرضا امینی­نژاد، 1396. «تعیین رابطه بین خود ارزشیابی­های محوری با اشتیاق شغلی در زنان شاغل سرپرست خانوار کمیته امداد شهر اهواز»، زن و جامعه، 8 (1).
 • قهرمانی­گلوزان، علی­اکبر و اعظم­السادات مصطفوی، 1394. «بررسی تأثیر آموزش­های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان از دیدگاه فراگیران در استانداری قزوین»، مدیریت توسعه و تحول، 23.
 • کریمی­پتانلار، سعید، محمدتقی گیلک­حکیم­آبادی و زهرا نباتی، 1396. «فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای مختلف»، پژوهش‌نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 8 (4).
 • کریمی­وکیل، علیرضا، عبدالله شفیع­آبادی، کیومرث فرحبخش و جلیل یونسی، 1397. «تدوین برنامه آموزشی توانمندسازی روان‌شناختی زنان سرپرست خانوار بر مبنای نظریه روان‌شناسی فردی و ارزیابی اثربخشی آن»، پژوهش­نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 9 (1).
 • محمدی کربلایی، زینب؛ خسروی پور، بهمن. (1392). «آموزش کارکنان راهکاری جهت توسعه خلاقیت و توانمندسازی حرفه­ای». همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور).
 • مرادی سروستانی، آزاده؛ زارعی، رضا. (1396). «نیازسنجی ­­­­­­دوره­های آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز». فصلنامه علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8 (1).
 • ناصری، احمد و حمید زارعی، 1396. «بررسی دلایل تغییر شغل زنان حسابدار در زاهدان»، پژوهش‌های حسابداری مالی، 8 (4).
 • نقدی، اسدالله و خاطره ترکمان، 1396. «بررسی تعارض­های شغلی زنان شاغل در نظام دیوان‌سالاری (مورد مطالعه: اداره­های منتخب شهر همدان)»، جامعه­شناسی کاربردی، 28 (3).
 • Ø Alvenfors, A. (2010). Introduction-Integration? On the introduction programs’ importance for the integration of new employees. United Kingdom: ACAS.
 • Ø Balcı, A., N. Karabulut, S. G. Kürçe & S. Ernas, 2019. "Teachers’ organizational and professional socialization: The case of Ankara", Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction9 (1).
 • Ø Barkauskaitė, M. & A. Meškauskienė, 2017. "Problems and Support Needs of Beginning Teachers during the First Years in the Profession", European Journal of Social Sciences Education and Research, 10 (1).
 • Ø Bowen, D. & S. Miller, 2018. "Education, leadership, and conservation: Empowering young Q’eqchi’ women in Guatemala", International Journal of Educational Development, 59 (C).
 • Ø Chuang, S. F., 2015. "Deterrents to Women’s Participation in Continuing Professional Development", New Horizons in Adult Education & Human Resource Development. 27 (2).
 • Ø Clarke, A., V. Trigg’s & W. Nielsen, 2014. "Cooperating teacher participation in teacher education: a review of the literature", Review of Educational Research, 84 (2).
 • Ø Elvitigala, G., D. Amaratunga & R. Haigh, 2006. "Women''s career development and the role of training and development", Conference or Workshop Item.
  • Ø Giuliano, P. (2015). The Role of Women in Society: from Preindustrial to Modern Times. Journal of CESifo Economic Studies, 61 (1).
 • Ø Guine´e, N., 2014. "Empowering women through education: Experiences from Dalit women in Nepal". International Journal of Educational Development, 39.
  • Ø Hewawaduge, M. N. & P. Kailasapathy, 2018. "Employee Commitment: The Role of Organizational Socialization and Protean Career Orientation". Journal of Human Resources Management, 5(1).
 • Ø Hewawaduge, M.N. and Kailasapathy, P., 2018. Employee Commitment: The Role of Organizational Socialization and Protean Career Orientation.
 • Ø Idrus, Syukurriah, N. M. Pauzi & Z. Abdul Munir, 2014. "The Effectiveness of Training Model for Women", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 129.
 • Ø Kazlauskaite, R., I. Buciuniene & L. Turauskas, 2011. "Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage", Employee Relations, 34 (2).
 • Ø Kennedy, F. A. & S. K. Widener, 2019. "Socialization mechanisms and goal congruence", Accounting, Organizations and Society.
 • Ø Kennedy, F.A. and Widener, S.K., 2019. Socialization mechanisms and goal congruence. Accounting, Organizations and Society.
 • Ø Kim, P. & J. V. Homan, 2010. "Measuring the effectiveness of information security training: a comparative analysis of computer-based training and instructor-based training", Issues in Information Systems, 13 (1).
 • Ø Knörr, H., 2005. "Factors that Contribute to Women’s Career Development in Organizations: A Review of the Literature". Online Submission.
 • Ø Michailova, S. and Wilson, H.I., 2008. Small firm internationalization through experiential learning: The moderating role of socialization tactics. Journal of World Business43(2).
 • Ø Moyson, S., N. Raaphorst, S. Groeneveld & S. Van de Walle, 2018. "Organizational socialization in public administration research: A systematic review and directions for future research". The American Review of Public Administration, 48(6).
 • Ø O’Hara, C. & F. Clement, 2018. "Power as agency: A critical reflection on the measurement of women’s empowerment in the development sector", World Development, 106.
 • Ø Tianyan, Xian, Xiao Linsheng, Zheng Gangxin, Lin Jiacheng, Chen Bi & Chen Dingji, 2018, December. "The Impacts of Organizational Socialization Strategy and Proactive Behaviors on the Adaption of Newcomers", In 4th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2018). Atlantis Press.
 • Ø Villardón-Gallego, Lourdes, 2016. "Inquiry-based learning in pre-service training for secondary education counselors", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217 (2).
 • Ø Yan, Xun, Cong Zhang & Jinsong Fan, 2018. "“Assessment knowledge is important, but How contextual and experiential factors mediate assessment practice and training needs of language teachers", System, 74.