نقد و بررسی مهریه در لایحه ی حمایت از خا نواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نراق

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تأکید فرموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه ی کم و کراهت زیادی آن تأکید شده است در سال های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون گذار جهت تحدید اراده ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه ی
حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده ی ۲۵ لایحه و تبصره های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره های آن مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


 • ابراهیم بک، احمد و علاءالدین واصل، 2003. احکام الأحوال الشخصیه فی شریعه الإسلامیه و القانون، قاهره، مکتبه الأزهریه، ج3 و 5.
 • ابوزهره، محمد، 1985. الأحوال الشخصیه، قاهره، العاده ج3.
 •  امامی، سید حسن، 1372. حقوق مدنی، تهران، اسماعیلیه، ج 1.
 • امیر احمدی، محمدرضا، 1388.  نظام مالی خانواده،تهران، میزان، ج1.
 • انصاری، شیخ مرتضی، 1374. المکاسب، تبریز، دهاقانی، ج 1.
 • بدران، ابوالعیینین، 1410. الفقه المقارن للأحوال الشخصیه، دار الهضه العربیه، ج1.
 • جبعی عاملی، زین الدین بن علی، 1374. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبة آیت­الله مرعشی، ج6.
 • جلالی، سیدمهدی، 1389. حقوق خانواده، تهران، خرسندی، ج1.
 • حر عاملی، محمدبن الحسن. وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج15.
 •  زحیلی، وهبه. الفقه الحنبلی المیسر.
 • زوکاغی، احمد، 2002. الزواج والطلاق، مراکش، دار القلم.
 • سیدمرتضی، ابوالقاسم، 1410. الإنتصار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
 • شهبون، عبدالکریم، 2000. شرح مدونه الاحوال الشخصیه، مراکش، نجاح الجدیده.
 • صدر ، محمد باقر، 1982. اقتصادنا، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
 • طباطبایی، سید محمد حسین. مکتب اسلام، قم، حکمت، (ش7).
 • عطری، ممدوح، 1997. الأحوال الشخصیه، دمشق، النودی، ج1.
 • علی­بن الحسن، 1414. جامع المقاصد، قم، مهر، ج 1 و 13.
 • گرجی، ابوالقاسم و همکاران، 1384. بررسی تطبیقی حقوق خانواده،تهران، دانشگاه تهران، ج1.
 • گرکانی، محسن، 1374. مجموعه مقالات کنگرة بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، تهران، عروج، ج4.
 • مطهری، مرتضی، 1376. اسلام و مقتضیات زمان و مکان، تهران، صدرا، ج 2.
 • موسوی خمینی، سیدروح الله، 1380. تحریر الوسیله، قم، اسلامی، ج 2.
 • مکارم شیرازی، ناصر، 1388. احکام بانوان، قم، امام علی.
 • نائینی، 1376. منیه الطالب، قم، مهر، ج 2.
 • ناجی، محسن، 1970. شرح قانون احوال الشخصیه، بغداد، الرابطه.
 • نجفی، محمد حسن، 1994. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 2 و 31.
 • النوری الشافعی ، محی الدین، 2002. منهاج الطالبین، دمشق، دار البلخه.
 • ـــــ 1372. صحیفة نور، تهران، ج 21.