تصمیمات نهایی دادگاه در طلاق و آثار ناشی از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ص)

چکیده

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای مقبول ارائه نداده اند اما لایحه ی حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است.

کلیدواژه‌ها


 • اسدی، لیلا سادات. «نقد قانون و رویه در اجرای طلاق»، کتاب زنان، تهران، ش 26 (زمستان 1383).
 • ـــ.. «طلاق حاکم»، ندای صادق، تهران، ش36 (زمستان 1383).
 • جابری عربلو، محسن1362. فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، تهران، امیرکبیر.
 • الجبعی عاملی، زین الدین (شهیدثانی). الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت، الاعلمی للمطبوعات، ج6.
 • بداغی، فاطمه 1388. آئین دادرسی در دادگاه‌های خانواده، تهران، میزان.
 • بهرامی، بهرام 1387. آئین دادرسی مدنی، تهران، نگاه بینه، ج 2.
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر 1368. ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش.
 • ـــ 1363. دایره المعارف حقوق اسلامی، تهران، گنج دانش، ج1.
 • طباطبایی، محمدحسین 1363. تفسیر المیزان، ترجمه­ی سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی، ج4.
 • کاتوزیان، ناصر 1354. اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی، تهران، دانشگاه تهران.
 • ـــ1371. حقوق مدنی (خانواده)، تهران، نشر انتشار و بهمن برنا، ج1.
 • شمس، عبدالله 1387. آئین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ج2.
 • نجم‌الدین جعفربن الحسن الهذلی، ابی‌القاسم (محقق حلی) 1412هـ ق. شرایع الاسلام فی مسایل الحلال والحرام، بیروت، دارالزهرا، ج5.
 • مدنی، سید جلال الدین 1368. آئین دادرسی مدنی، تهران ، گنج دانش، ج2.
 • مجتمع قضایی خانواده (1) تهران، تعالی خانواده، ش 15-14، (آذر و دی 1384).
 • معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه 1383. مجموعه نشست­های قضایی، قم، قضا، ج13.
 • ـــ 1382، مجموعه نشست­های قضایی، قم، قضا، ج8.
 • ـــ 1384، مجموعه نشست­های قضایی، قم، قضا، ج16.
 • واحدی، قدرت‌الله 1386. آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ج2.