مقررات کیفری لایحه ی حمایت از خانواده در بوته ی نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد. به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آ نگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است.

کلیدواژه‌ها


 • اردبیلی، محمدعلی، 1379. حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ج1.
 • بکاریا، سزار، 1368. جرایم و مجازاتها، ترجمه­ی دکتر محمدعلی اردبیلی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 • پرادل، ژان، 1373. تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه­ی دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا.
 • حاجی­ده­آبادی، احمد، 1385. بایسته‌های تقنین (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • ــــ 1389. قواعد فقه جزایی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل‌الشیعه، تحقیق شیخ محمد رازی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ج 13.
 • حکمت‌نیا، محمود و همکاران، 1388. فلسفه حقوق خانواده، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، ج 2.
 • صابری یزدی، علیرضا، 1363. الحکم الزاهرة، مؤسس‍ة النشرالاسلامی.
 • صافی، لطف‌الله، 1363. التعزیر، قم، مؤسس‍ة النشرالاسلامی.
 • طبسی، نجم‌الدین، 1374. مواردالسجن فی‌النصوص والفتاوی، قم، مکتب‌الاعلام الاسلامی.
 • طوسی، محمدبن حسن، 1387ق. المبسوط فی فقه‌الامامی‍ة، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، المکتب‍ة المرتضوی‍ة، ج 6.
 • عاملی، محمد بن مکی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، تحقیق دکتر سیدعبدالهادی حکیم، قم، مکتب‍ةالمفید، ج 2.
 • کاتوزیان، ناصر، 1377. فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار،  ج 2.
 • کلارکسون، 1371. تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه­ی دکتر حسین میر محمدصادقی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 • کلانتری، کیومرث، 1375. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، بابلسر، دانشگاه مازندارن.
 • گنجینه استفتائات قضایی، دفتر آ‌موزش روحانیون و تدوین متون فقهی، قم.