نقد نابرابر انگاری افراطی جنسیتی در معرفت شناسی فمینیستی (با تأکید بر رویکرد قرآنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم

چکیده

اغلب جریانات فکری فمینیستی به ویژه فمینیست های فرامدرن بین دانش و معرفت زنانه و مردانه تفکیک کلی قائل می شوند و معتقدند بسیاری از دانش ها و معرفت شناسی های رایج با رویکردی مردانه سرشته شده و معتقدند در عدالت جنسیتی باید همه سطور دانش و معرفت بر اساس توجه به مسائل جنسی و جنسیتی بازخوانی شود. در این نوشتار مبانی معرفت شناسی این
دسته از فمینیستها، با تأکید بر مباحث قرآنی (در حوزة معرفت شناسی قرآنی، شناخت شناسی شناختی قرآن و الگوی خاصی از معناشناسی قرآنی) نقد گردیده و آراء اندیشمندان مسلمان نظیر ملاصدرا، سهروردی و ابن عربی، مبنای تفکیک کلی بین دانش و معرفت زن و مرد نقد و تحلیل شده و معلوم می شود عدالت جنسیتی، مقتضی جدا نمودن معرفت زن از معرفت مرد نیست.

کلیدواژه‌ها


×   قرآن کریم
×   ابراهیمیان، سیدحسین (1378)، معرفت­شناسی در عرفان، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
×   ابن ترکه، ابوحامد صدرالدین محمد (1370)، تمهید القواعد، (شرح عبدالله جوادی آملی)، قم: انتشارات اسراء.
×   ابن عربی، محی الدین (بی­تا)، فتوحات مکیه، بیروت.
×   آبوت، پاملا، والاس، کلر (1380)، جامعه­شناسی زنان (ترجمه منیره، نجمه عراقی)، تهران: نشر نی.
×   امام خمینی، روح الله (1373)، شرح دعای سحر، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
×   امام خمینی، روح­الله (1363)، تهذیب الاصول، (تقریر آیت­الله جعفر سبحانی)، قم: موسسه نشر اسلامی.
×   امام خمینی، روح­الله (1373)،مصباح الهدایه الی الخلافة و الولایة، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
×   امام خمینی، روح­الله (1373)، مناهج الوصول الی الاصول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
×   اینتایر، السدرمک (1379)، تاریخچه فلسفه اخلاق (ترجمه انشاءالله رحمتی)، تهران: حکمت.
×   پاپکین، ریچارد، استرول، آوروم (1381)، کلیات فلسفه (ترجمه و اضافات سیدجمال­الدین مجتبوی)، تهران: حکمت.
×   پتروسون، مایکل و دیگران (1383)، عقل و اعتقاد دینی، تهران: طرح نو.
×   ترکه، صائن الدین علی (1375)، شرح گلشن راز (ترجمه و تعلیق کاظم دزفولیان) تهران: آفرینش.
×   جگر، آلیسون (1378)، چهار تلقی از فمینیسم (ترجمه س، امیدی)، (در بولتن مرجع)، بی­جا: انتشارات بین­المللی هدی.
×   جوادی آملی، عبدالله (1384)، شناخت شناسی در قرآن، قم: انتشارات اسراء.
×   حسن زاده آملی، حسن (1377)، انسان در عرف عرفان، تهران: سروش، انتشارات صداوسیما.
×   حسینی، محمدعلی (1379)، اشاره به علم دلالت (ترجمه عباسعلی براتی)، مجله قبسات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
×   دینانی، غلامحسین (1379)، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، تهران: انتشارات حکمت.
×   زمانی، امیرعباس (1383)، علم و عقلانیت دین، قم: دانشگاه قم.
×   سبزواری، ملاهادی (1372)، شرح الأسماء، (تعلیقه نجفقلی جیبی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
×   سهروردی، شهاب الدین (1381)، المشارع و المطارحات، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
×   شهیدیان، حامد (1377)، فمینیسم اسلامی و جنبش زنان ایران، ایران نامه، چاپ آمریکا.
×   شیرازی، محمد (1363)، المشاعر،تهران: طهموری.
×   شیرازی، محمدابن ابراهیم (1367)، ترجمه شرح اصول کافی (ترجمه و تعلیقه محمدخواجوی)، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
×   شیرازی، محمدبن ابراهیم (1360)، شواهد الربوبیه (تعلیق، تصحیح و مقدمه سیدجلال الدین آشتیانی)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
×   صیرفی، خلیل (1373)، راز کائنات، (ترجمه ناصر شیلاتی)، چ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
×   طباطبایی، محمدحسین (1362)، نهایه الحکمه، قم: موسسه نشر اسلامی.
×   قائمی­نیا، علیرضا (1388)، اعجازشناختی قرآن کریم، (کرسی نظریه­پردازی 21)، تهران: دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی­های نظریه­پردازی نقد و مناظره.
×   کاپلستون، فردریک (1375)، تاریخ فلسفه فیلسوفان انگلیسی، (ترجمه جلال الدین اعلم)، تهران: انتشارات علمی فرهنگی سروش.
×   مطهری، مرتضی (1382)، اسلام و نیازهای زمان، تهران: انتشارات صدرا.
×   مطهری، مرتضی (1382)، فلسفه اخلاق، تهران: انتشارات صدرا.
×   معصومی، مسعود (1384)، فمینیسم در یک نگاه، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مرکز انتشارات.
×   مغیثی، هایده (1376)، فمینیسم پوپولیستی و فمینیسم اسلامی، تهران: کنکاش.
×   نیکل، تامس (1384)، در پی معنا (ترجمه سعید ناجی و مهدی معین زاده)، تهران: هرمس.
×   هام، مگی (1382)، فرهنگ نظریه­های فمینیستی (ترجمه فیروزه مهاجر، نوشین احمدی خراسانی، فرخ قره داغی)، تهران: توسعه.
×   هرسبون، جاناتان (بی­تا)، ذهن­گرایی اخلاقی، فلسفه اخلاق، دائرة­المعارف فلسفه، (ویراسته پل ادوارد)، بی­جا.
×   ـــــــ (1383)، عقل و اعتقاد دینی، تهران: طرح نو.