تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مسائل فقهی- حقوقی که اهداف خاصی را دنبال می کند، موضوع عده می باشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم می باشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده می شود. در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مسئله ای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن می شود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونه ای غیرمستقیم محقق می سازد.

کلیدواژه‌ها


 • ×   قرآن کریم

  ×   جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین­الدین (1413ق)، مسالک الافهام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

  ×   حلی (علامه)، حسن بن یوسف (1324 ق )، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، تهران.

  ×   حلی (محقق)، یحیی بن سعید،  (1409ق)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، قم: انتشارات امیر

  ×   راغب اصفهانی، ابی القاسم (1404ق)، المفردات فی غریب القرآن،  تهران: چ 2، دفتر نشر کتاب.

  ×   صدوق (ابن بابویه)، محمد بن علی (1385ق)، علل الشرایع، بیروت: دار الحیاء التراث العربی.

  ×   صفایی، سید حسین، امامی، اسد الله (1387)، مختصر حقوق خانواده، چ 16، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

  ×   طباطبایی، محمدحسین (بی­تا)، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیه، مؤسسه النشر اسلامی.

  ×   علوی قزوینی، سید علی (1380)، انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شورای فرهنگی-اجتماعی زنان.

  ×   محقق داماد، سید مصطفی (1382)، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چ10، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

  ×   نجفی، محمد حسن (1981م)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چ 7، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.

  ×   ـــــــــ (1387)، قانون مدنی ایران، (تدوین جهانگیر منصور)، چ 43، تهران: نشر دیدار.

   

  • Ø Evans, Grubbs, Judith (2000) Women and the Law in the Roman Empire, Routledge
  • Ø French Civil Code.1975
  • Ø Herbert J. Liebesny (1975) ‘The Law of the Near and Middle East: Readings, Cases and Materials’ State University of New YorkPress, USA

   

  • Ø Iraqs Personal Status Law, 1959
  • Ø Iwasawa, Yuji, (1998) International Law, Human Rights and Japanese Law: The Impact of International Law on Japanese Law,OxfordUniversity Press
  • Ø Morocco’s Personal Status Code, 1958
  • Ø The Egyptian Personal Status Law, 1985
  • Ø The Family Law Act, UK, 1996
  • Ø The Japanese Civil Code, 1896.Revised in 2007
  • Ø The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986
  • Ø The Syrian Law Personal Status, 1975