بازسازی معنایی تجربه‌ی تجرد از منظر دختران 30 سال به بالای شهر بوکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران.

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه ­ی زیسته ­ی دختران از تجرد و واکاوی نگرش­ ها، احساسات و واکنش های آن‌ها به تجرد و درک معانی ذهنی آنها انجام‌شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است. در این پژوهش 16 نفر از دختران مجرد بالای 30 سال شهر بوکان با روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده‌ها به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش بر اساس کدها و طبقات به دست آمده از تجربه­ ی زیسته­ ی دختران مجرد پاسخگو نشان داد که آنها مواردی نظیر احساس عدم پیشرفت، احساس پوچی و سردرگمی در زندگی، احساس سربار بودن در خانواده و افسردگی، تنهایی مزمن، قضاوت و پیش‌داوری‌ ناصواب، پافشاری خانواده بر تسریع ازدواج، قربانی شدن و فداکاری به خاطر شرایط نامساعد خانواده و ناامنی مالی و اقتصـادی را تجربه می­ کنند. همچنین مفاهیم به­ دست آمده نشان داد که تلاش جهت توانمندسازی و کسب مهارت، حفظ سلامت و جوانی و کسب استقلال از مهم­ترین استراتژی ­هایی است که دختران مجرد برای بهبود زندگی خود در پیش می­ گیرند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • انواری، محمدرضا، (1390). «نقد و بررسی نظریه­ی کنش متقابل نمادین»، معرفت، س 20، ش 167.
 • باقری، شهلا، جواد مداحی و طاهره لطفی خاچکی، (1398). «برساخت معنایی تأخیر سن ازدواج بر اساس نظریۀ زمینه‏ای»(مطالعه­ی موردی: دانشجویان دختر شهر مشهد)، زن در توسعه و سیاست، د 17، ش 1.
 • برگر، پیتر و توماس لوکمان، (1375). ساخت اجتماعی واقعیت (رساله­ای در جامعه‌شناسی)، ترجمه­ی فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • بهنام، جمشید، (1394). ایرانیان و اندیشۀ تجدد. تهران: فروزان.
 • پروین، ستار، زینب فعله­گری و مرجان کیانی، (1398). «تجربه­ی زیسته­ی دختران از تأخیر در ازدواج و گونه شناسی استراتژی‏های مواجهه با آن». پژوهشنامۀ مددکاری اجتماعی، س 3، ش12.
 • جبرائیلی، هاشم و مهدی طاهری، (1393). «بررسی تأثیر نوسازی بر سن ازدواج با تأکید بر شاخص­های جمعیت شناختی ازدواج در سطح کشور و 7 استان منتخب»، پژوهش اجتماعی، ش 131.
 • حریری، نجلا، (۱۳۸۵). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، تهران: واحد علوم و تحقیقات.
 • رابرتسون، یان، (1374). درآمدی بر جامعه با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادی. مشهد: آستان قدس رضوی.
 • زیبایی نژاد، معصومه، احمد برجعلی، معصومه اسمعیلی ، آتوسا کلانتر هرمزی و محمد عسگری،(1399).« واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم»، مطالعات راهبردی زنان، د 23 ،ش 89.
 • عبداللهی، اصغر، احدی، حسن، تاجری، بیوک و کبری حاج علیزاده،(1399).« تجربه­ی طلاق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران در پنج سال اول زندگی»، مطالعات راهبردی زنان، د 23 ،ش 89.
 • قانع عزآبادی، فرزانه، وحید قاسمی و مسعود کیان­پور ،(1394).«نگرش اجتماعی نسبت به دختران 30 سال و بالاتر» (موردمطالعه: شهر یزد)، پژوهش‏های جامعۀ معاصر، د4،  ش 7.
 • قانع عزآبادی، فرزانه، مسعود کیان­پور و وحید قاسمی،(1392). «تجارب زیسته دختران 30 سال به بالا درزمینۀ داغ ننگ ناشی از تجرد» (موردمطالعه: شهر اصفهان و یزد). بررسی مسائل اجتماعی ایران، د 4، ش 2.
 • فلیک، اووه، (۱۳۸۷). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ اول، تهران، نشرنی.
 • قادرزاده، امید، فاطمه غلامی والهه غلامی، (1396). «بازسازی معنایی تجربه­ی زیسته دختران از تجرد» (موردمطالعه شهر ایوان)، زن در توسعه و سیاست، د 15، ش 3.
 • کجباف، محمدباقر، زهره لطیفی، حمیدرضا پوراعتماد و ماهگل توکلی، (1387). «تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران»، خانواده پژوهی، س 4، ش 14.
 • گافمن، اروینگ، (1391). نمود خود در زندگی روزانه، ترجمه مسعود کیانپور، تهران: نشر مرکز.
 • گیدنز، آنتونی، (1378). تجدد و تشخص، ترجمه­ی منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
 • مرکز آمار ایران، سرشماری عموم و نفوس مسکن، 1395، sci.org.ir.
 • محمدپور، احمد و محمدتقی ایمان، (1387).بازسازی معنایی پیامدهای تغییرات اقتصادی در منطقۀ اورامانات تخت»، پژوهش رفاه اجتماعی، س 7، ش 28.
 • byrne, A. (2003). “Developing A Sociological Model for Researching Women`s Self and Social Identities”, The European Journal of Women`s Studies, 10(4).
 • Berg Cross, L. Marie Scholz, A. Long, J. Grzeszcyk, E. Roy (2007) "Single Professional Women: a Global Phenomenon challenges and opportunities", Journal of International Women’s Studies, vol5.