نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به خطبه ی هشتادم نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث

کلیدواژه‌ها


×   قرآن کریم
×   ابن ابی الحدید، عزّالدین ابو حامد 1338. شرح نهج‌البلاغه، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه عمومی آیۀ الله مرعشی نجفی.
×   ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم الافریقی المصری 2000م. لسان العرب، بیروت، دار صادر.
×   ابن میثم بحرانی، میثم بن علی 1375. ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، ترجمه‌ی قربانعلی محمدی مقدم، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.
×   بیهقی کیذری، قطب الدین محمد‌بن حسین 1375. حدائق الحقائق فی شرح النهج البلاغه، تصحیح عزیز الله عطاردی، قم.
×   تمیمی آمدی، عبدالواحد‌بن محمد 1410ق. غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق و تصحیح سید مهدی رجایی، قم، دار الکتاب الاسلامی.
×   جعفری، سید محمد مهدی 1380. پرتوی از نهج البلاغه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
×   جعفری، محمد تقی 1371. ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
×   جوادی عاملی، عبدالله 1389. زن در آیینه جمال و جلال، تحقیق و تنظیم محمود لطیفی، قم، اسراء.
×   حبیبی، نجفقلی 1380. مجموعه مقالات همایش جایگاه و نقش زن در اندیشه و حکومت امام علی (ع)، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
×   الحسینی الخطیب، السیّد عبد الزّهراء 1405ق-1985م. مصادر نهج‌البلاغه و اسانیده، بیروت، دار الاضواء.
×   خزعلی، کبری و سیمیندخت بهزاد پور و زهرا آیت اللهی 1380. زن، عقل ایمان،‌ مشورت، تهران، سفیر صبح.
×   دشتی، محمد 1379. نهج البلاغه (ترجمه)، قم، پارسایان.
×   دشتی، محمد و کاظم محمدی 1406 المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، قم، النشر الاسلامی التابعه.
×   الراغب الاصفهانی، حسین‌بن محمد 1423ق. مفردات الفاظ القرآن الکریم، قم، ذوی القربی.
×   شیروانی، علی 1387. نهج البلاغه(ترجمه)، قم، دارالعلم.
×   الفراهیدی، الخلیل‌بن أحمد 1982. تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، العراق، وزارت الثقافة و الاعلام.
×   الفیروز آبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب 1429ق-2008م. معجم القاموس المحیط، رتّبه و وثّقه خلیل مأمون شیحا، بیروت، دارالمعرفة.
×    الفیومی، احمدبن محمدبن علی1414ق. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، دارالهجرة.
×   قربان نیا، ناصر و همکاران 1384. باز پژوهی حقوق زن، تهران، روز نو.
×   مجلسی، محمد باقر 1403. بحار الانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
×   مدرس وحید، احمد 1385. شرح نهج‌البلاغه.
×   مصطفوی، حسن 1368. التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
×   مغنیه، محمد جواد 1979م. فی ضلال النهج البلاغه، بیروت، دار العلم للملایین.
×   مکارم شیرازی، ناصر 1380. پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
×   الموسوی، سید عباس 1376. شرح نهج البلاغه، بیروت، دار الرسول الاکرم-دار المحجة البیضاء.
×   مهریزی، مهدی 1381. زن در سخن و سیره امام علی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
×   ________ 1382. شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
×   نواب لاهیجی، میرزا محمد باقر. شرح نهج‌البلاغه، تهران، اخوان کتابچی.