کلیدواژه‌ها = مادری
تجربه ی زیسته ی مادران مطلقه از حضانت فرزندان با تأکید بر چالش ازدواج مجدد

دوره 25، شماره 99، خرداد 1402، صفحه 39-62

10.22095/jwss.2023.367774.3107

مهدیه محمدتقی زاده؛ محمدتقی کرمی؛ فائقه ساوه


بررسی تحلیلی-تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده

دوره 22، شماره 88، شهریور 1399، صفحه 31-7

10.22095/jwss.2021.251283.2491

هاله حسینی اکبرنژاد؛ سوده آیت اللهی


بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 72، شهریور 1395، صفحه 7-31

10.22095/jwss.2016.44412

راحله کاردوانی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ عزت السادات میرخانی؛ سیدمهدی سجادی


بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی

دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 211-245

مونس سیاح؛ اکرم حسینی مجرد