کلیدواژه‌ها = رفتار باروری
جهت‏ گیری ارزشی زنان و کنترل باروری

دوره 19، شماره 75، خرداد 1396، صفحه 7-31

10.22095/jwss.2017.51742

امیر رستگار خالد؛ میثم محمّدی؛ محمدناصر ریاحی


بررسی تغییرات باروری زنان بر حسب موقعیت های اجتماعی- اقتصادی زوجین

دوره 16، شماره 63، خرداد 1393، صفحه 125-162

علی قاسمی اردهایی؛ فیروزه راد؛ حمیده ثوابی