کلیدواژه‌ها = قانون حمایت خانواده
قلمرو و مبانی جرم اهمال در حضانت در نظم حقوق کیفری ایران

دوره 25، شماره 98، اسفند 1401، صفحه 27-60

10.22095/jwss.2023.374571.3204

داود سیفی قره یتاق؛ قاسم اسلامی نیا


ارزیابی استحقاق زوجه به نفقه وکیفر ترک نفقه در فرض عدم تمکین مُجاز

دوره 25، شماره 98، اسفند 1401، صفحه 83-109

10.22095/jwss.2023.376922.3134

احسان شهسوار؛ رضا حق پناه؛ محمد امامی


تأملی بر ضمانت‌اجرای حبس زوج در مهریه غیرقابل پرداخت

دوره 21، شماره 84، شهریور 1398، صفحه 51-68

10.22095/JWSS.2020.105754

عاتکه قاسم زاده؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ سعید ابراهیمی


تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391

دوره 18، شماره 72، شهریور 1395، صفحه 119-135

10.22095/jwss.2016.44417

عبدالله بهمن پوری؛ سهیلا جعفرپور