نویسنده = کبری پورعبدالله
حل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت بر اساس مصلحت تحکیم خانواده

دوره 17، شماره 66، بهمن 1393، صفحه 7-45

کبری پورعبدالله؛ سمانه جیل زاده


گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی)

دوره 15، شماره 60، شهریور 1392، صفحه 195-238

کبری پورعبدالله؛ فروغ السادات حسینی؛ محمد مهدی سیار