تحلیل سیستمی تأثیر مفهوم آزادی در نگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مؤلفه های حیات خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی

چکیده

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سندی بین المللی درباره ی حقوق زنان است که بیشتر کشورهای جهان به آن پیوسته یا در حال پذیرش آن هستند؛ از آنجا که کنوانسیون متأثر از مکتبی است که در آن فردگرایی اصالت دارد و با توجه به آسیبی که در عرصه ی جهانی به کانون خانواده و حیات انسانی وارد آمده، لازم است با رویکردی جامع و کلان گر (سیستمی) به تحلیل و تبیین دقیق و ریشه ای این موضوع پرداخته شود. در این پژوهش حیات خانوادگی به عنوان یک نظام منسجم و سلول اولیه و اصلی جامعه تب یین شده، اجزاء و مؤلفه های کلیدی آن استخراج شده و سپس تأثیر آزادی به عنوان مبانی کلیدی کنوانسیون در مؤلفه های حیات خانوادگی شامل قوامیت مرد، محبوبیت زن و در نهایت نظام خانواده تحلیل و بررسی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، کنوانسیون با داشتن بندهای مختلف موجب از بین رفتن مسئولیت و مدیریت مردان در خانه و کاهش پای بندی زنان به کانون خانواده می شود.

کلیدواژه‌ها


 • ×     ابن منظور، محمدبن مکرم 1414، لسان الغیب، بیروت، دارصادر.

  ×     اعزازی، شهلا 1376. جامعه‌شناسی خانواده، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.

  ×     افروغ، عماد. «مفهوم آزادی و مناقشات آن»، نشست اندیشه­های راهبردی آزادی، (آبان 91).

  ×     انصاری، محمد علی1388. زن از منظر قرآن، مشهد، بیان هدایت نور.

  ×     انصارى قرطبى، محمدبن احمد 1364. الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو.

  ×     برزگر، ابراهیم. «آزادی در الگوی سه گانه اسلام»، نشست اندیشه­های راهبردی آزادی، (آبان 91).

  ×     برلین، آیزایا1380. چهار مقاله درباره­ی آزادی، ترجمه­ی محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی.

  ×     بوبیو، نوربرتو 1376. لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمه­ی بابک گلستان، تهران، سرچشمه.

  ×     بولتن‌ مرجع، گزیده‌ مقالات‌ درباره‌ فمینیسم، مرکز مطالعات‌ فرهنگی‌ بین‌المللی، مدیریت‌ مطالعات‌ اسلامی.

  ×     پاینده، ابوالقاسم 1383. نهج الفصاحه، اصفهان، خاتم­الانبیا.

  ×     جوادی آملی، عبدالله 1391. تفسیر موضوعی قرآن (جامعه در قرآن)، تهران، اسرا.

  ×     ______ 1384. حق و تکلیف در اسلام، تهران، اسرا.

  ×     ________ 1381. نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.

  ×     ______ 1386.خانواده متعادل و حقوق آن، تهران، اسرا.

  ×     ________ 1389. الف، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، اسرا.

  ×     _________ 1389. ب، فلسفه حقوق بشر، تهران، اسرا.

  ×     ________ 1390. انسان از آغاز تا انجام، تهران، اسرا.

  ×     حسن زاده، علیرضا، حبیب­الله دانایی و ربابه سادات امامی میبدی. «الگوی استقرار و توسعه دورکاری با رویکرد پویاشناسی سیستم»، پژوهش­هایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین (ع)، سال 6، ش1، (بهار 1393).

  ×     «خانواده در بحران؛ گفتگو با دکتر جیمز سی دابسون»، سیاحت غرب، ش30، (دی‌ماه 84).

  ×     دورانت، ویلیام جیمز (ویل دورانت) 1378. تاریخ تمدن، گروه مترجمین، علمی فرهنگی.

  ×     _________ 1385. لذات فلسفه، ترجمه­ی عباس زریاب خویی، علمی فرهنگی کتیبه.

  ×     دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. «آزادی اندیشه و منافع جمهوری اسلامی ایران»، نشست اندیشه­های راهبردی آزادی، (آبان 91).

  ×     راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد چاپ اول، 1412. المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالشامیه.

  ×     رضائیان، علی 1384. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، تهران، سمت.

  ×     رئوفی، محمد حسین 1381. مدیریت عمومی وآموزشی، مشهد، روان مهر.

  ×     زاهدی، شمس السادات، 1389. تجزیه تحلیل و طراحی سیستم­ها، دانشگاه علامه طباطبایی.

  ×     زن، دانشگاه‌، فردایی‌ بهتر، مطالعات‌ فرهنگی‌ و اجتماعی، مطالعات‌ زنان، تهران، وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری، معاونت‌ فرهنگی‌ و اجتماعی، (1379: 74).

  ×     زعفرانچی، لیلا سادات. «نقدی اجمالی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»، کتاب نقد، ش 26 و 27، (1382).

  ×     سالاری فر، محمد رضا 1389. خانواده در نگرش اسلام و روان­شناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.

  ×     شاعری، مریم. «آرای کمیته سیدا، تاریخچه ملاحظات در امور حکومتی ملت­ها»، کتاب نقد، ش31، (1383).

  ×     طباطبایی، محمد حسین ۱۳۸۲. تفسیر المیزان، ت‍رج‍م‍ه­ی سید م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍وس‍وی ‌ه‍م‍دان‍ی، قم، اسلامی.

  ×     طبری، محمدبن جریر. جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه.

  ×     عطایی اصفهانی، م.ع  1378. آزادی از دیدگاه اسلام، قم، عصر ظهور.

  ×     علاسوند، فریبا 1382. نقد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه.

  ×     علاقه­بند، علی 1381، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران، روان.

  ×     غزالی، محمدبن محمد ۱۴۰۶/۱۹۸۶. احیاء علوم‌الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه

  ×     فارسی، جلال­الدین 1361. فرهنگ واژه­های انقلاب اسلامی، تهران، بنیاد امام رضا.

  ×     قلعه باغی، سوزان، دکترای مدیریت بهداشت درمان و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، روزنامه سلامت، 1391.

  ×     کوهی، محمدرضا 1387. آسیب­شناسی شخصیت و محبوبیت زن، قم، مشهور.

  ×     مشایخی، علی نقی، عادل آذر و ابوذر زنگویی نژاد. «مدلسازی دینامیکی کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت در شرکتهای بیمه: رویکرد پویاشناسی سیستم»، مدیریتتحول، سال 5، ش10، (پاییز و زمستان 1392).

  ×     مطهری، مرتضی 1388. مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، صدرا.

  ×     مکنون، ثریا و زهره آشتیانی. «فمینیسم و روسپی‌گری»، کتاب زنان، سال 7، ش28، (1384).

  ×     نادری باب اناری، مهدی، «آزادی در دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی»، نشست اندیشه­های راهبردی آزادی، (آبان 91).

  ×     نوری (محدث نوری)، میرزا حسین ۱۴۰۸ ه.ق، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.

  ×     ویلیام آتویت و تام باتامور 1392. فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه­ی حسن چاوشیان، تهران، نی.

   

  • Ø Wendy Wright, "CEDAW Committee Rulings", (www.cwfa.org).
  • Ø John C. Luik, “Humanism”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol.8, p.528
  • Ø Berlin, Isaah, 1969, Four Essays on Liberty,Oxford:Oxford University Press
  • Ø Donelly,Jack,1986,Universal Human Right in Theory and Practic, London, Cornel 1 University Press.
  • Ø CEDAW Committee, 14May1998, UN document.
  • Ø CEDAW Committee, 31 January 2000, UN document.