حقوق کودک، قواعد اسلامی فرزندپروری دیجیتال و ضمانت اجرای آن در قوانین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

استیفای حق ­های کودکان و پیشگیری از نقض آنها یکی از موضوعات مهم در حوزه ­ی فضای مجازی است که فرزندپروری دیجیتال می ­تواند نقش مؤثری در آن داشته باشد. فرزندپروری دیجیتال ناظر به اصول و قواعد خاصی است که خود را با پیشرفت فناوری ­های گوناگون هماهنگ کرده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ­گویی به این سؤال است که حق­ های کودک در فرزندپروری دیجیتال و راهکارهای حفظ این حقوق شامل چه مواردی است؟ مصادیق حق­ های کودک در ارتباط با فرزندپروری دیجیتال شامل حق ­های دیجیتال، حق آموزش، حق بر هویت، حق آگاهی و دانستن، حق بازی و گذراندن اوقات فراغت، حق سلامت، حق آزادی و حق امنیت است. اصول و قواعد اسلامی فرزندپروری دیجیتال برای تحقق حق ­های کودک می ­تواند اصل همراهی و هم‌نشینی با کودکان، اصل توانمندسازی برای زندگی حال و آینده، اصل کسب آمادگی و دانش پیش از ورود به فضای مجازی، اصل تقدم عمل و کردار بر توصیه ­های زبانی، اصل کاهش هزینه­ ی فرزندپروری و استفاده از فرصت­ ها، اصل فرزندپروری همه­جانبه و اصل امربه‌معروف و نهی از منکر را در بربگیرد که راهنمای والدین برای انجام تکالیف در حوزه­ی استیفای حق­های کودکان در عصر دیجیتال هستند. تعیین محتوای تکلیف اخلاقی فرزندپروری و فرزندپروری دیجیتال بر عهده­ ی والدین است، اما قانون‌گذار نیز تلاش کرده است تا انجام این تکلیف را از سوی والدین و سرپرستان کودک را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • ابن­ابی­الحدید، عبدالحمیدبن هبه­الله، (1385 هـ ). شرح نهج­البلاغه، قم: مکتبه آیه­العظمی­المرعشی­النجفی.
 • ابن­بابویه، محمدبن­على‌، (1362). الخصال، قم: نسیم کوثر.
 • ــــــــــــ، ‌(1413 هـ). من لایحضره الفقیه‌، قم: جامعه مدرسین.
 • تمیمى آمدى، عبدالواحد بن­محمد، (1410 هـ). غررالحکم و دررالکلم‌، قم: دارالکتاب­الإسلامی‌.
 • رجبی، علی‌محمد، (1398). راهنمای فرزندپروری در عصر دیجیتال، تهران: رواق اندیشه
 • شریف الرضی، محمدبن­حسین،( 1406 هـ). نهج­البلاغه، قم: مکتبه آیه­العظمی­المرعشی­النجفی.
 • غفاری، حسین، (1398). «تلاش برای تربیت در عصر دیجیتال»، رشد معلم، ش 325.
 • کلینی، محمدبن­یعقوب، (1367). الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 • متقی هندی، علی­بن حسام­الدین، (1409 هـ). کنزالعمال فی سنن­الاقوال و الافعال، بیروت: الرساله.
 • مجلسی، محمدباقر، (1403 هـ). بحارالانوار، بیروت: داراحیاء­التراث­العربی.
 • معینی­فر، محدثه، (1390). «بررسی حق کودک بر هویت در اسلام و اسناد بین‌المللی»، فقه­وحقوق خانواده، ش 56.
 • نوری، حسین­بن­محمدتقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل­البیت (ع)، بی­تا.
 • Aroldiiermarco & Vittadini, Nicoletta(2017).“Children’s rights & social media: Issues and prospects for adoptive families in Italy”,New media & society, Vol.19(5).
 • Anonymous, (2014).“Internet Rights & Principles Dynamic Coalition UN Internet Governance Forum”, The charter of human rights & principles for the internet.
 • Antonijevic, Dragana Simic & others(2012).“Consumer's Right to Education”, International Journal of Economics and Law,2.
 • Bulger, Monica &others (2017). “Where policy and practice collide: Comparing United States, South African and European Union approaches to protecting children online”, New media & society,19(5).
 • Black, Derek W.(2019).“The fundamental right to education”, Notre Dame Law Review,94(3).
 • Blum-Ross, Alicia & Livingstone, Sonia (2018).The Trouble with “Screen Time” Rules 179-187 in Giovanna Mascheroni, Cristina Ponte & Ana Jorge (eds.) Digital Parenting. The Challenges for Families in the Digital Age. Göteborg: Nordicom.
 • Castronova, Edward (2004).“The right to play”, New York Law School Law Review, 49(1).
 • Che, Denis Ben (2017). The Impact of Digital Media on Parenting. Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MA in Social Work. Edge Hill University.
 • Chou, Chien & Lee Yuan-Hsuan (2017).“The Moderating Effects of Internet Parenting Styles on the Relationship Between Internet Parenting Behavior, Internet Expectancy, and Internet Addiction Tendency”, Asia-Pacific Edu Res, 26.
 • Damkjaer, Maja Sonne(2018) .Sharenting Good Parenting? Four Parental Approaches to Sharenting on Facebook 209- 218 in Giovanna Mascheroni, Cristina Ponte & Ana Jorge (eds.) Digital Parenting. The Challenges for Families in the Digital Age. Göteborg: Nordicom.
 • Garcia, Fernando & others (2019).“A Third Emerging Stage for the Current Digital Society? Optimal Parenting Styles in Spain, the United States, Germany, and Brazil”.International Journal of Envirmental research and Public Health, (16).
 • Gevers, Sjef (2004).“The right to health care”.European Journal of Health Law, 11(1).
 • Guven, Gabriel Conrad. (2018). The lived experiences of secondary school parents in rasing responsible digital citizens in a one-to-one learning environment. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education, Liberty University.
 • Hammond, Jacobs Wayne (2019). Parenting and working in the digital age: a qualitative examination of intensive parenting and ideal worker norms. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, Washington State University, Department of Sociology.
 • Hasebrink, Uwe & others (2008).Comparing children's online opportunities and risks across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids Online, London: EU Kids Online.
 • Hendriks, Aart & Toebes, Brigit (1998).“Towards universal definition of the right to health”, Medicine and Law,17(3).
 • Ivester, David, (1977).“The constitutional right to know”, Hastings Constitutional Law Quarterly, 4(1).
 • Jones, Celina Low (2019).Mindfulness as new parenting model to scaffold children against risks of media exposure, A dissertation has been accepted for Fielding Graduate University.
 • Knoppers, Bartha Maria(2014).“Introduction: From the right to know to the right not to know. Journal of Law”, Medicine and Ethics,42(1).
 • Konok, Veronika & others (2020). “Associations between child mobile use and digital parenting style in Hungarian families”, Journal of children and media,14(1).
 • Livingstone Sonia & Helsper Ellen (2008).“Parental mediation and children’s internet use”. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52.
 • Loredana Benedetto & Massimo Ingrassia (2020).“Digital Parenting: Raising and Protecting Children in Media World”.Available at: https://www.intechopen.com/predownload/72249.
 • Petrevska, Ljupka &Petrevska, Miroslava (2015).“Consumer Rights Protection”, International Journal of Economics and Law, (5).
 • Macenaite, Milda (2017).“From universal towards child-specific protection of the right to privacy online: Dilemmas in the EU General Data Protection Regulation”, New media & society,19 (5).
 • Mascheroni, Giovanna & others (2018). Introduction 9-16 in Giovanna Mascheroni, Cristina Ponte & Ana Jorge (eds.)Digital Parenting. The Challenges for Families in the Digital Age. Göteborg: Nordicom.
 • McNeill, Sophie (2020).“Article 31 of the CRC the right to play, rest and leisure: forgotten right for children”, King's Student Law Review,10(2).
 • Mokrosinska, Dorota (2018).“The People’s Right to Know and State Secrecy”, Canadian Journal of Law & Jurisprudence,1.
 • O'Donovan, Katherine (1988).“Right to know one's parentage”, International Journal of Law and the Family,2 (1).
 • Olsen, Eric G.(1979).“Right to know in first amendment analysis, Texas Law Review”,57(3).
 • Richter, Ingo(2009). “The Right to Education as Constitutional Right”, International Journal for Education Law and Policy,(5).
 • Roesler, Shannon M.(2012). “The nature of the environmental right to know”, Ecology Law Quarterly,39 (4).
 • “The Right to Health”,Fact Sheet No. 31 by Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health Organization.
 • Tsui-Sui, A. Kao & others (2019).“Parenting Influences on Perceived Adolescent Health Risks: A Mixed Methods Approach”, Journal of Child and Family Studies,(28).
 • Valcke Martin & others (2010).“Internet parenting styles and the impact on internet use of primary school children”, Computers in Education,(55).
 • Wu, Cynthia Sau Ting others (2014).“Parenting approaches and digital technology use of preschool age children in a Chinese community”, Italian Journal of Pediatrics,40 (44).