جراحی زیبایی و مسئولیت طبیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 دکترای حقوق خصوصی

چکیده

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) موضوع ضمان و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در برابر بیمار را بازبینی و ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است. پیشتر، رویه ی قضایی با مراجعه به منابع فقهی و دکترین، اصلاح قانون مسئولیت پزشک را آغاز کرده بود. ثمره ی انتقادات و اصلاحات فوق اصلاح قانون و وضع مقرره ی جدید بود.از طرف دیگر مدتیّ است که انواع جراحی های زیبایی توسعه یافته و استقبال از این جراحی ها در بسیاری از کشورها دیده می شود. این مقاله، به تحلیل مبانی نظری و حقوقی موضوع جراحی زیبایی و حدود مسئولیت متقاضی و طبیب در این جراحی پرداخته است. این تحقیق با واکاوی مسئولیت پزشک، به اصلاح یا شفاف سازی ضرورت جراحی زیبایی توجه کرده و از باب تعیین تکلیف برای انسان مسلمان در طلب زیبایی و حدود مسئولیتی که متوجه او و طبیب و جراح زیبایی است به سؤالات این حوزه پاسخ داده شد.

کلیدواژه‌ها


 • ×   اسکبیچ، دی چی 1388. حقوق، اخلاق پزشکی، ترجمه­ی محمود عباسی و بهرام مشایخی، تهران، سینا.

  ×   آصفی قندهاری، محمد 1424. الفقه و المسائل طبیه، قم، حوزه علمیه قم.

  ×   آموزگار، مرتضی 1385. تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، تهران، مجد.

  ×   انصاری، شیخ مرتضی. کتاب المکاسب

  ×   بجنوردی، سید محمد، «مسئولیت کیفری و مدنی پزشک»، وقف میراث جاویدان، سال 10، ش 2، (تابستان 1381)، ش38

  ×   بلیندا، بینت 1384. حقوق و پزشکی، ترجمه­ی محمود عباسی، تهران، سینا.

  ×   پارسانیا، علیرضا و همکاران. «خطای پزشک و تأثیر آن در مسئولیت پزشکان»، اخلاق در علوم و فناوری (ویژه نامه اخلاق پزشکی)، پیوست شماره 1، (زمستان 1385).

  ×   جعفری تبار، حسن. «از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش41، (مهر 1377).

  ×   جوادی، محمد علی، محمود عباسی و حسین ضیایی 1386. اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، سینا.

  ×   جوهری، حسن، «ضمان الطبیب»، فقه اهل البیت، ش35. شماره 37 سال 9-1425.

  ×   حسینجانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی (1)، انسل نیکان، (تابستان 82)،

  ×   حسینی خامنه­ای، سید علی، 1424اول ،اجوبه الاستفتائات فارسی، قم ، دفتر معظم له

  ×   حسینی شیرازی، سیدمحمد 1418. الاسئله والاجوبه رساله اثنا عشر لبنمرکز الرسول الاعظم (ص)، للتحقیق و النشر‌ بیروت.

  ×   الخویی، سید ابوالقاسم 1413. صراط النجاه المحشی، قم.

  ×   دهخدا، علی اکبر 1373. لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران.

  ×   شبیر، محمد عثمان. احکام التجمیل، الشریعةالدراسات الإسلامی، ش2، (ربیع الاول 1408).

  ×   شیرازی، سید صادق 1428. مسأله فی بلاد الغرب، بیروت، دارالمعلوم.

  ×   صالحی، حمیدرضا. «جراحی‏های زیبایی، ضرورت یا زیادت، قولی در ماهیت تعهدات جراحان زیبایی»، حقوق پزشکی، سال 5، ش18، (پاییز 1390).

  ×   صالحی، سید مهدی و فاطمه فرامرزی زرینی. «ادله­ی فقهای امامیه در ضمان طبیب»، فقه جعفری، حقوق­ نوین، سال 1، ش1، (زمستان 1390).

  ×   صفایی، سید حسین. «مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه قانون مجازات اسلامی»، دیدگاه­های حقوقی- قضایی، (1391).

  ×   طباطبایی حکیم، محمد سعید 1427. فقه المرأه المسلمه، قم، دارالهلال.

  ×   طباطبایی، سید محمدصادق و قادر شینپور. «گونه­شناسی تعهد و مسئولیت پزشکی در جراحی زیبایی و ترمیمی»، فقه پزشکی، سال 5، ش17، (زمستان 72).

  ×   عباسی، محمود 1389. حقوق جزای پزشکی، تهران، سینا.

  ×   عباسی، محمود 1388. مسئولیت پزشکی، تهران، سینا.

  ×   قمّى (صدوق)، محمّد بن على بن بابویه 1409. من لا یحضره الفقیه، ترجمه­ی علی­اکبر غفارى، تهران، صدوق.

  ×   کاتوزیان، ناصر1394. محشی قانون مدنی در نظم کنونی حقوق، تهران، میزان.

  ×    ـــــــــــــ 1381. مسئولیت قراردادی، تهران، دادگستر.

  ×   کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب 1429. الکافی، قم، دار الحدیث للطباعة و النشر.

  ×   کاظمی، محمود. «ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی حقوق ایران، با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه» حقوق دانشگاه تهران، دوره41، ش2، (تابستان 1390).

  ×   گلدوزیان، ایرج 1387. حقوق جزای اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران.

  ×   المحامید، شویش2005. اذن الزوج فی العملیات التجمیلیه التحسینیه، دراسات، علوم الشریعه و القانون.

  ×   محسنی، مرتضی 1376. مسئولیت کیفری، تهران، گنج دانش.

  ×   معین، محمد 1363. فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر.

  ×   مکارم شیرازی، ناصر 1427. فتاوی جدید، قم، امیرالمومنین.

  ×   منتظری نجف‌آبادى، حسین على 1415 ه‍ ق. دراسات فی المکاسب المحرمة، قم، تفکر.

  ×   منتظری، حسینعلی،رساله استفتائات، قم، نوبت اول، ارغوان دانش 1428.

  ×   موحدى لنکرانى، محمد فاضل1428. احکام پزشکان و بیماران (فاضل)برگرفته از نرم افزار جامع الاحادیث فاقد مشخصات ناشر

  ×   موسوی خمینی، سید روح الله 1422ق. استفتائات، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه.

  ×   موسوی الخمینی روح الله ،1424ق توضیح المسائل، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه

  ×   میشل، لورا 1359. مسئولیت مدنی، ترجمه­ی محمد اشتری، تهران، مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی.

  ×   نجاتی، مهدی 1389. مطالعه تطبیقی مسئولیت پزشک در فقه و حقوق کیفری ایران، تهران، خرسندی.

  ×   نوربها، رضا 1369. حقوق جزای عمومی، تهران، کانون وکلای دادگستری.

  ×     وزنه، سایکی 2011. اثبات الخطاء الطبی امام القاضی ام، (پایان نامه دکترا، به راهنمایی استاد محمد سعید جعفور، دانشگاه مولود معمری- تیزی وزو- الجزایر)، (2011-2010).

  ×   وهدان محمد. «جراحه التجمیل بین التشریع الاسلامی والوقع المعاصره»، البیان، ش32، (صفر 1411).

  ×   www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/18/11-173.