آسیب شناسی ارتباطات بین سازمانی متولیان حجاب و عفاف (پلیس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو گروه علوم اجتماعی

2 کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی امین. دانشکده اطلاعات و آگاهی

چکیده

مسئله اصلی تحقیق حاضر نیز آسیب شناسی ارتباطات بین این سازمان‌ها در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ حجاف و عفاف می‌باشد.
تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی از نوع کیفی انجام پذیرفته است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل افراد دخیل در مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد که شامل پلیس، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارکنان و اعضای مرتبط به موضوع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد که جمعاً برابر 158 نفر می‌باشند. حجم نمونه به روش هدف مند برابر 30 نفر در حد اشباع نظری در نظر گرفته شد. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار آن مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه از روش تحلیل گراوندد تئوری به کمک نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است.
نتایج تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد تعاملات بین سازمانی در حوزه حجاب و عفاف تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. انتخاب مدیران متولی و دخالت دادن منافع شخصی مدیران، برداشت و نوع نگاه کارمندان به حجاب و عفاف، دیدگاه‌های متضاد و متفاوت سازمان‌های متولی و سرگشتگی و ابهام در درک صحیح مصوبه 427 و عدم مشورت گیری از نهاد نظارتی مسئول برای ارزیابی فعالیت هر یک از سازمان‌های متولی از جمله مهم‌ترین آسیب-های مربوط به ارتباطات بین سازمانی در این زمینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • ×     ابویی، محمد، اصغر اسدی و حسین غریبی (1386). مدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری: پرسش های اساسی، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

  ×     اصغرزاده، سمیه و فریبا شایگان (1395). «ضوابط قانونی عفاف و حجاب و وظایف نیروی انتظامی»، دانش انتظامی خراسان، سال 3، ش 11.

  ×     ایکاف، راسل (1375). برنامه­ریزی تعاملی: مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان، ترجمه­ی سهراب خلیلی شورینی. تهران: کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز).

  ×     بیگم فقیهی، فاطمه (1396). آسیب­شناسی حجاب و عفاف از منظر قرآن و حدیث و راهکارهای مقابله با آن، (پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد. مهدی ساجدی. در رشته الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث، شیراز، دانشگاه شیراز.

  ×     کربلایی پازوکی، علی و خوانین زاده، محمدحسین (1393). «آسیب­شناسی مسئله حجاب و عفاف در بین دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی»، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال 5، ش 18.

  ×     توکلی دارستانی، شقایق و سعید شهباز مرادی (1387). «آسیب­شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه»، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، ش 4.

  ×     چلبی، مسعود (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش. تهران: نشر نی.

  ×     خوش­رو، داود و حجت اسماعیلی(1396). «بررسی تأثیر عفاف و حجاب بر کاهش آسیب­های اجتماعی»، همایش ملی عفاف، حجاب و سبک زندگی، استان خراسان رضوی، شهرستان زاوه.

  ×     دعایی، حبیب الله(1373). «ارائه الگوی ارتباطات سازمانی مناسب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران»، (خلاصه ای از رساله دکترا). فصلنامه دانش مدیریت. د 25.  

  ×     دفت، ریچارد ال (1377). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه­ی علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

  ×     رابینز، استیفن پی (1385). تئوری سازمان (ساختار،طراحی،کاربردها). سید مهدی اعرابی. تهران: بی نا.

  ×     راهنما، اکبر، زهرا علی اکبری آرانی و مجید خاری آرانی(1395). «بررسی مفهوم حجاب در متون اسلامی، جایگاه آثار و جلوه­های تربیتی آن»، معارف قرآنی، س 6، ش 22.

  ×     زارعی ، بهروز و عظیم زارعی (1382). «اشکال ارتباطات بین سازمانی»، مدیریت و توسعه، ش 19.

  ×     زارعی، عظیم (1385). طراحی مدلی جهت شناسایی، مستندسازی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولتی، (رساله دکتری مدیریت)، عادل آذر. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

  ×     زاهدی، شمس السادات (1379). مدیریت فراملیتی، تهران: سمت.

  ×     سالاری­فر، محمدرضا (1396). «مبانی روان­شناختی حجاب و عفاف با تأکید بر متون اسلامی»،  مطالعات اسلام و روان­شناسی، س 11، ش 21.

  ×     سهرابی، حسین­علی (1398). «آسیب­شناسی ارتباطات بین سازمان پلیس با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه عفاف»، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی.

  ×     شارع پور، محمود؛ سیده­ زینب تقوی و مهدی محمدی (1392). «تحلیل جامعه­شناختی عوامل موثر بر گرایش به حجاب مطالعه موردی» گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه مازندران»،  تحقیقات فرهنگی، د5 ، ش 3.

  ×     شاکری­نژاد، محسن (1398).« شاخصهای عفاف و حجاب در شخصیت­های زنان تحصیلکرده سریال­های تلویزیونی ایرانی»، مطالعات راهبردی زنان، د 21، ش 83.

  ×     شریف زاده، فتاح و سهیلی راد، غلامرضا (1382).« بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در اثر بخشی نظام تصمیم گیری در شرکت برق منطقه ای فارس و شرکت های وابسته»، مدیریت و توسعه. ش19.

  ×     شعبانپور، محمد(1397).« کارکرد حدیث در دانش کلام»، سراج منیر(دانشگاه علامه طباطبایی)، ش 33 .

  ×     صارمی، امین نوذر و امیر همتی، (1394). «چالش­های فرماندهان و مدیران در مدیریت انتظامی پدیده بدحجابی؛ مورد مطالعه استان کرمانشاه»؛ مطالعات مدیریت انتظامی، س  10، ش 3.  

  ×     عبدالرحمانی، رضا و اصحاب حبیب­زاده (1395). «نقش ارتباطات بین سازمانی نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت عمومی؛ مطالعه موردی: شهر بندرعباس، مدیریت انتظامی، س  11، ش 2.

  ×     فراهیدی، خلیل­بن احمد (1410). العین، قم: دارالهجره.

  ×     فرهنگی، علی اکبر (1383). «ارتباطات سازمانی رسمی و غیررسمی، مدیریت دولتی، ش 3.

  ×     قاسمی محمودیان، زهرا، حمید عطاآبادی و عبدالعزیز فاضلی، (1395). «تأثیر عفاف در قدرت­یابی زنان در جامعه­ی سیاسی ایران»؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، ویژه­نامه زن و جامعه.

  ×     لیتل جان، استیفن(1384). نظریه­های ارتباطات، ترجمه­ی سید مرتضی نوربخش و سید علی­اکبر میرحسینی، تهران: جنگل.

  ×     مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، (1397). عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست­های حجاب و راهکارهای پیش رو.

  ×     مصطفوی، حسن (1368). التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، تهران: ارشاد اسلامی.

  ×     مطهری، مرتضی (1389). مسئله حجاب، تهران: صدرا.

  ×     ممی­زاده، جعفر (1375). دانش بهسازی و نوسازی سازمان، تهران: روایت تابستان.

  ×     مورهد، گرگوری و گریفین، ریکی (1394). رفتار سازمانی، ترجمه­ی:  سیدمهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده ، تهران: مروارید.

  ×     مهدی­زاده، حسین، (1389). فلسفه حجاب، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اما خمینی.

  ×     مهریزی، محمد حسین (1376). جواهرالکلام، تهران: المکتبه الاسلامیه.

  ×     میرزایی، مهدی، (1394). «ضرورت آسیب­شناسی حجاب و عفاف و پدیده مدگرایی در ارتباط با سبک زندگی، نظم و امنیت»، همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، دانشگاه زنجان.

  ×     میرحسینی، زهرا، بوبور، زهرا، صمصامی، مرضیه، احمدی، نیره و زینب اختری (1399). « چالش­های زندگی روزمره زنان حاشیه­نشین شهر تهران»، مطالعات راهبردی زنان، د23، ش 89.

  ×     الوانی، سید مهدی و غلامرضا معمارزاده (1394). رفتار سازمانی، مشهد: مروارید.

  ×     ویندال، سون و سیگنایتزر، بنو و اولسون، جین (1376) کاربرد نظریه های ارتباطات (مقدمه ای بر ارتباطات برنامه ریزی شده). علیرضا دهقان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

  ×     هال، ریچارد اچ (1384). سازمان: ساختار، فرایند و ره­آوردها، ترجمه­ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

  ×     یوسفی، بهرام (1376). طراحی و تبیین الگوی تحلیل ارتباطات سازمانی در سازمان تربیت بدنی، (پایان‌نامه دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی و علوم اداری و مدیریت دانشگاه تهران).

  • ­Ibrahim, M.K.M, (2003). Interorganizational Systems From Different Perspectives. Netherlands. TilburgUniversity Department of Information Systems and Management.
  • Ø Bernard, Chester, (1983). “The function or executives. Cambridge: Harvard University Press” .Construction Innovation, 5 (3).
  • Dyer, Jeffrey H & Harbir Singh. (1998). “The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage.” Academy of Management Review, 23.
  • Harrison, M. I. (2005). Diagnosing Organizations, Methods, Models, and Process. Sage Publication.
  • Kimberley R. Isett, (2005). “A Model of Interorganizational Network Formation”. Columbia University.New York, New York.
  • Rao. Sally & Perry. Chad, (2003); “Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investigation of Internet usage ininter-firm relationships”, Qualitative Marke Research: An International Journal, Vol 6, N 2003.
  • Saeed, B. B. & W. Wang, (2013). “The Art of Organizational Diagnosis: Pathogens and Remedies”. iBusiness, 5 (2).
  • Sharp, Jeff S (2001). “Locating the Community Field: A Study of Interorganizational Network Structure and Capacity for Community Action.” Rural Sociology, 66, 3.
  • Tarlo, E. (2007), “Hijab in London: Metamorphosis, Resonance and Effects”, Journal of Material Culture, 12 ( 2).
  • Truman, Gregory E. (1996)An  Empirical Investigation Into Interorganizational systems Usage, Systems Intergration, And Organization. Performance In The Group Insurance Indutry. Working Pa~ ers eries. NUN Stern School of Business. New York.
  • Watson, Helen (1994) ‘Women and the Veil’, in Akbar Ahmed and HastingsDonnan (eds) Islam, Globalization and Postmodernity, pp. 141–59. London:Routledge.