علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن با روش ترتیب نزول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارحوزه علمیه قم

2 مدیرگروه فقه خانواده دانشگاه المصطفی العلمیه

3 کارشناس ارشد فقه و اصول (دانش آموخته سطح چهار)

چکیده

علل طلاق را می توان با ترتیب نزول آیات، تحلیل کرده و بر اساس آراء مفسرین، راهبردهایی را برای کاهش آن یافت. چنین رویکردی به مسئله ی طلاق مسبوق به هیچ پیشینه و زمینه ای نیست. در این مقاله نُه عامل طلاق به ترتیب اولویت و در قالب سبکی نظیر روش تفسیر موضوعی مبتنی بر ترتیب نزول، استخراج شده است. مخدوش بودن روابط جنسی، هم کفو نبودن، ضعف و فقدان اعتقادات، درک متقابل نداشتن، اختلالات اخلاقی و رفتاری، اضطرارهای موردی، بی علاقگی، وجود همسر دیگر و تهمت های ناروا به ترتیب، برخی از آسیب های زمینه ساز جریان طلاق می باشند. فرضیه ی نوآورانه ی این مقاله این است که از ترتیب اهمیت و اولویت عوامل، بر اساس اشاراتِ منطوق و مفهوم مخالفِ آیات، می توان راهبردهایی را نیز برای کاهش طلاق به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


×  قرآن کریم.
×  امامی، سید حسن 1377. حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
×  بحرانی، شیخ یوسف 1421. الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشرالاسلامی.
×  تبریزی (برهان)، محمد حسین بن خلف 1376. برهان قاطع، تهران، امیر کبیر.
×  کی‌نیا، مهدی  1373. پژوهشی در عوامل اجتماعی طلاق، قم، مطبوعات دینی.
×  الحر العاملی، محمدبن الحسن. وسائل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
×  حقانی زنجانی، حسین 1374. طلاق یا فاجعه انحلال خانواده، تهران، دفتر فرهنگ اسلامی.
×  دهخدا، علی اکبر 1354. لغتنامه، تهران، مجلس شورای اسلامی.
×  ساروخانی، باقر 1382. طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
×  سید سابق 1397ه-1977م. فقه السنّة، بیروت، دارالکتاب العربی.
×  سید قطب 1400ه-1980م. تفسیر فی ظلال القرآن الکریم، دارالشروق.
×  طباطبایی، سیدمحمد حسین 1383. تفسیر المیزان، ترجمه‌ی: سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
×  طبرسی1350. تفسیر مجمع البیان، ترجمه­ی محمد مفتح، تهران، فرهانی.
×  فیروز آبادی، محمدبن یعقوب1420ه-1999م. القاموس المحیط، دارالفکر.
×  قاسم، الحارثی، محمد 1417ه­ـ1997م. اساسیات عقد النکاح، بیروت، المکتبة الثقافیه.
×  قرائتی، محسن 1378. تفسیر نور، قم،  در راه حق.
×  محقق داماد، سید مصطفی 1375. مباحثی از اصول فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
×  ــــــــ 1386. بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
×  مصلحتی، حسین 1383. ازدواج و ازدواج درمانی، تهران، البرز.
×  مطهری، مرتضی 1386. نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.
×  معرفت، محمد هادی 1380. علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی شهید.
×  معین، محمد 1379. فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر.
×  مغنیه، محمد جواد 1383. تفسیر کاشف، ترجمه­ی موسی دانش، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
×  مهریزی، مهدی 1382. شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
×  مکارم شیرازی، ناصر و همکاران 1374. تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
×  النجفی، محمدحسن 1366. جواهرالکلام، اسلامیه.
×  هاشمی رفسنجانی، اکبر1381. تفسیر راهنما، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
×  هاشمی رکاوندی، سیدمجتبی 1370. مقدمه­ای بر روانشناسی زن، قم، شفق.
×  کمالان، سید مهدی 1387. مجموعه قوانین و مقررات خانواده، تهران، کمالان.
×  کنت آپل، جون آپل 1361. روانشناسی برای همه، ترجمه­ی شفق همدانی، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه.
×  بهجت­پور، عبدالکریم 1378. همگام با وحی، قم، بسط‌النبی.
×  ابن­منظور 1408. لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
×  العاملی، زین‌الدین علی (الشهید الثانی) 1416. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلامیه.
×  الحارثی، محمدقاسم 1417. اساسیات عقد النکاح، بیروت، مکتبه الثقافیه.
×  راغب اصفهانی 1416. مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن، بیروت، الدار الشامیه.
×  یعقوبی الاصفهانی، سیف‌الله 1414. نظام الطلاق، تقریرات درس آیةالله سبحانی، قم، مؤسسه الامام الصادق (ع)و
×  کریمی، یوسف 1379. نگرش و تغییر نگرش، تهران، ویرایش.
×  نراقی، ملااحمد 1387. معراج السعادة، مشهد، ارش.