اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی (با رویکرد قرآنی- روایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه

2 کارشناس ارشد رشته فقه و اصول (سطح سه حوزه)

چکیده

اندیشه ی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی با رویکرد عدالت جنسیتی - عدالت در منش و کارکرد اجتماعی، اندیشه ای فرا فقهی (فقه در احکام) و در حوزه ی اندیشه دین شناختی رشد  توسعه (تفقه در دین) از مبانی فلسفه دینی تا مبانی معرفت شناختی تا مبانی هستی شناختی- انسان شناختی، عرصه ی اخلاق و فقه احکام و تا عرصه ی تحقیق توسعه ی دین شناختی است. پردازش گفتمان تحقیق و توسعه ای دین شناختی اندیشه ی ترقی (رشد- توسعه) در فصلی از بازخوانی درون زای خویش در سطوح سه گانه ی مبانی نظری، الگوی مطلوب و نیز الگوی علمی تحقیق و توسعه به اصل عدالت جنسیتی در تدبیر فرایند ترقی و به طور خاص عرصه ی تحقیق و توسعه ی سیاسی می رسد. فصلی از نظریه ی دین شناختی رشد- توسعه و گفتمان عدالت جنسیتی، در عرصه ی مشارکت زنان در فرایند توسعه ی سیاسی، تحلیل و دریافت می شود. ایده ی تبیین شده به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به قلم آمده و اینک پیش روست.

کلیدواژه‌ها


 • ابن ابی الحدید، عز الدین عبد الحمید  1963م/ 1383 هـ . ق. شرح نهج البلاغه، قم، دارالکتب العلمیّه.
 • ابن اثیر، علی ابن ابی الکرم 1385 هـ . ق. الکامل فی التاریخ، لبنان، بیروت.
 • ابن المغیره، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم 1407 ق. صحیح بخاری، بیروت، دارالقلم.
 • ابن حجر عسقلانی، شهاب الدین ابولفضل احمد بن علی 1327 هـ. ق. تهذیب التهذیب، حیدر آبادکن، دایره المعارف النظامیّه.
 • ابن شعبه حرّانی، ابی محمد حسن ابن علی ابن الحسین 1394ق. تحف العقول، بیروت، اعلمی.
 • اُستلی، اولیور و آلن برس، بولک 1387. فرهنگ اندیشه نو، گروه مترجمان، تهران، مازیار.
 • آلن، پیرو، 1375.  فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه‌ی باقر ساروخانی، تهران، کیهان.
 • آکوچکیان، احمد 1383. پیش‌نویس منشور جایگاه زن در فرآیند توسعه کشور، مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری، تهران، اسوه‌ی مهر.
 • بابازاده، علی­اکبر 1382. تحلیل سیره فاطمه الزهرا، قم، دانش ادب.
 • بیهقی، امام حافظ ابی بکر احمد بن الحسین بن علی. سنن بیهقی، بیروت، دارالمعرفه.
 • پیروزمند، علیرضا «بررسی تحلیلی الگوی فعالیت زنان»، مجموعه مقالات هم اندیشی زنان، قم. ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (1380).
 • ترابی، علی اکبر 1419 هـ . ق 1377 هـ . ش. الموسوعه الرجالیّه المیسّره او، معجم رجال الوسائل، قم، موسسه امام صادق.
 • جبر خلیل، 1380. فرهنگ لاروس، ترجمه‌ی حمید طبیبیان، تهران.
 • جعفری، محمدتقی 1359. تفسیر نهج البلاغه، تهران، حیدری .
 • جوادی آملی، عبدالله 1376. زن در آیینه جلال و جمال، قم، اسراء.
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی 1383. مدیریت فرهنگی، قم، هاجر.
 • حلبی، ابوالصلاح 1403 هـ . ق. الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه الامام امیرالمؤمنین.
 • داوودی، سعید 1382. زنان و سه پرسش اساسی، قم، مدرسه امام علی ابن ابی طالب.
 • سبحانی، جعفر 1381. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، تهران، مشعر.
 • سپهر، میرزا محمّد تقی، ناسخ التواریخ، تهران، کتاب فروشی اسلامیّه.
 • سپهر، میرزا محمدتقی 1385. گزیده ناسخ التواریخ، قم، اسلامی، ج5.
 • شیخ حرّ عاملی، 1409 هـ . ق. وسایل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیهم السّلام.
 • شیخ صدوق، ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی 1374. خصال، شرح و ترجمه‌ی محمد باقر کمره­ای، تهران، مدرسه حضرت عبدالعظیم.
 • شیخ صدوق، ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی ، من لا یحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم، 1413 هـ . ق.
 • صالحی نجف آبادی، نعمت‌الله 1384. قضاوت زن در فقه اسلامی، تهران، امید فردا.
 • طباطبایی، سید محمد حسین 1394ه ، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه اعلمی للمطبوعات.
 • علیخانی، علی­اکبر1379. توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
 • فاضلی، سید احمد، بیارجمندی 1381. نقش زنان شیعه در عصر امام علی (ع)، قم، میثم تمار.
 • فضل الله، سیّد محمد حسین 1419 هـ .ق. من تفسیر وحی القرآن، دارالملاک.بیروت .
 • فقیهی، علی اصغر 1379. ترجمه نهج‌البلاغه، تهران، صبا
 • فهیم کرمانی، مرتضی 1374. زن و پیام‌آوری، تهران، فرهنگ اسلامی.
 • کدیور، جمیله 1375. زن در گفتگو با علّامه فضل الله، تهران، اطلاعات.
 • مجلسی، محمد باقر 1404ق. .بحارالانوار، بیروت، الوفاء.
 • محلّاتی، ذبیح الله 1373. ریاحین الشریعه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 • محمد بن عین، امام حافظ ابی عیسی 1974م/ 1394 هـ . ق. سنن ترمذی، دارالفکر.
 • محمدی ری شهری، محمد 1376. میزان الحکمه، قم، دارالحدیث.
  • مرنیسی، فاطمه1380. زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش، ترجمه‌ی ملیحه مغازه‌ای، تهران، نی.
  • مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، 1380. زن و حقوق انسانی، تهران، برگ زیتون.
  • منتظری، حسینعلی 1408. دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، دراسات اسلامیّه، قم.
  • مهریزی، مهدی. «زن، سیاست، گرایش ها و نگارش ها» (21 /12/2004).
  • مهریزی، مهدی1380. شخصیت و نظام حقوق زن در اسلام، تهران، علمی و فرهنگی.
  • موسوی الخمینی، سیدروح‌الله 1369. صحیفه نور، تهران، سروش.
  • مکارم شیرازی، ناصر 1376. مدیریت و فرماندهی در اسلام، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع).
  • نوری (محدث)، 1408 هـ . ق. مستدرک الوسائل، آل البیت، قم.
  • نوری همدانی 1383. جایگاه بانوان در اسلام، مهدی موعود.
   • http://www.iranwomen.org/mag/internet/302/1.htm