رابطه میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش های زوجیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عشق رمانتیک به عنوان یکی از معیارهای انتخاب همسر در جامعه امروزی، ناظر به معیارهای فردی و ذهنی و همچنین معیارهای ظاهری است. از آنجا که عشق رمانتیک ریشه در فرهنگ غربی داشته و با معیارهای سنتی جامعه ما مطابق نیست، بررسی رابطه آن با تحقق ارزش های زوجیت ضروری به نظر رسید. برای بررسی این پدیده از نظریه زبان جهانی عشق هندریکس و نظریه استرنبرگ استفاده شده است. داده های تحقیق با روش پیمایش جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، زوجین ساکن شهر تهران بودند که 180 نفر از آن ها زندگی زناشویی طبیعی داشته و 120 نفر از آن ها در نیمه اول سال 89 طلاق گرفته بودند. یافته های تحقیق نشان می دهد زوجین در آستانه طلاق، براساس معیار عشق رمانتیک ازدواج کرده اند ولی زندگی آن ها با مشکل مواجه شده است و همین امر حاکی است که عشق رمانتیک متضمن زندگی موفقیت آمیز نیست. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد در میان افراد جدا شده از همسر، عشق رمانتیک قوی ترین همبستگی را با کشش جنسی داشته است، درحالیکه بین افراد با زندگی زناشویی رضایت بخش، عشق رمانتیک در بستر ارزش های اخلاقی زوجیت جریان دارد. این مقاله بیان می کند چنانچه بین احساسات و عواطف، خودآگاهی فردی و همراه نمودن آن با اصول اخلاقی تلفیق مناسبی صورت گیرد، می توان در ازدواج ترکیب متعادلی از عقل و احساس را ایجاد و به ازدواج های موفقیت آمیزی در جامعه دست یافت.

کلیدواژه‌ها


 • ×      تبریزی، منصوره. رضایت از رابطه زناشویی از رهگذر کنش اخلاقی (با تأکید بر جامعه زنان)، (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی)، (88-1387).

  ×      حسینی، سید مهدی 1375. مشاوره در آستانه ازدواج، تهران، آوای نور.

  ×      خدایی، غلامحسین و دیگران 1385. دیروز-من-امروز-ما، دانستنی­های مفید برای یک زندگی سالم و پایدار، مشهد، سخن گستر.

  ×      ساروخانی، باقر 1381. مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش.

  ×      صادقی‌فر، اکرم. بررسی وضعیت عشق در ازدواج و چگونگی تغییر آن درطول زندگی مشترک (با تمرکز بر تفاوت نگاه مردان و زنان)، (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی)، استاد راهنما: دکتر نعمت‌الله فاضلی، (1387).

  ×      گیدنز، آنتونی 1378. جامعه و هویت شخصی در عصر جدید ، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، نی.

  ×      گولستون، مارک و فلیپ گلدبرگ 1383. شش راز عشق پایدار، ترجمه آروشا صلح جویی، تهران، افکار.

  ×      نیک گهر ، عبدالحسین 1383. مبانی جامعه‌شناسی، تهران، توتیا.

  ×      هندریکس، هارویل 1383. بازگشت به عشق، ترجمه هادی ابراهیمی، تهران، نسل نواندیش.

   

  • -Kephart, W. M. “Some Correlates of Romantic Love”, Journal of Marriage and Family, Vol 29, No 3 (Aug 1967).
  • -Wilkinson, M. L. “Romantic Love and Sexual Expression.The Family Coordinator”, Vol. 27 No 2 (Apr 1978).