بررسی مفهوم «نقش جنسیتی» در دیدگاه آمنه ودود با رویکرد اجتهادی-کلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات زن و خانواده

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

آمنه ودود ، فمینیستی اسلامی است که طرفدار بازخوانی متون مقدس از منظر و نگاه زنان است و خود نیز با رویکرد هرمنوتیکی و فمینیستی به تفسیر قرآن پرداخته است. یکی از مفاهیم مورد توجه ودود، مفهوم نقش جنسیتی است. تفسیری که ودود از این مفهوم ارائه می‌دهد در دو اثر او نخست در سال 1999 در کتاب "قرآن و زن؛ بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن" و سپس در سال 2015 در مقاله‌ای منتشرشده در کتاب " Men in Charge?" بیان شده است. ودود در تفسیر اولیه خود، ذیل آیه 34 سوره نساء مفهوم نقش جنسیتی را مورد توجه قرار می‌دهد. او تأکید می‌کند که هیچ نقش تعریف‌شده و دائمی در قرآن برای زنان و مردان تعریف نشده است. از سویی دیگر، قوامیت را نظام سلسله مراتبی شیطانی تعریف می‌کند که مخل ارتباط مستقیم خدا و زن است. تفسیر ودود مطابق رویکرد تفسیری اجتهادی- کلامی قابل نقد و بررسی است. طبق رویکرد منتقدین، قوامیت منطبق بر تفاوت‌های طبیعی زن و مرد است و منظور از قوامیت ارزش‌گذاری ذاتی مرد نسبت به زن نیست.

کلیدواژه‌ها