شیوه‌های مقابله با جنگ روانی در سیره‌ی حضرت زهرا (س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث،الهیات و معارف سلامی،دانشده الهیات ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

2 گروه علوم قرآن و حدیث،دانشکه الهیات،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

3 گروه علوم قرآن و حدیث،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

چکیده

زمینه: یکی از روشهای تسلط بر افکار و اندیشه مردم ، جنگ روانی می باشد که تأثیرآن به مراتب از جنگ های نظامی بیشتر است و از کارآمدترین و پویاترین نوع نبرد به شمار می رود که در طول تاریخ همواره در جبهه کفر، شرک و نفاق برای خاموش کردن نور هدایت الهی و رهبری مردم به سوی گمراهی و ضلالت استفاده می شده است .خصوصا در تاریخ اسلام، پس از رحلت پیامبر هجمه های روانی و تبلیغاتی بسیاری در جامعه مدینه شکل گرفت و رهبران جبهه مخالف با به کار گیری این شیوه از جنگ به صورت وسیع و پیچیده استفاده کردند و در مقابل حضرت زهرا (س) مبتکر بهترین تکنیک ها ضد جنگ روانی عصر خود بودند که با در نظر گرفتن دو بعد منطق و احساس از ابزارهای گوناگون برای روشن کردن اذهان وایجاد بصیرت مردم بهره بردند.
هدف: تحقیق پیش رو بازشناسی استراتژی جنگ روانی حضرت زهرا (س) به عنوان آغازگر دفاع از ولایت در مواجهه با جنگ نرم مخالفان حریم ولایت است که به روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد روائی- تاریخی عملکردهای سیاسی حضرت زهرا (س) در برخورد با معاندان را بررسی می کند.
نتیجه: این که حضرت شیوه های ضد جنگ مثل روشنگری، افشاگری، تحریک عواطف، تشجیع و.......را کار گرفتند و لحظه ای در دفاع از امامت فرو نگذاشتند.تحلیل سیره حضرت در برخورد با جنگ روانی و تبلیغاتی معاندان می تواند الگویی عملی جهت استفاده و به کارگیری در عصر حاضر باشد.

کلیدواژه‌ها