مدیریت تعارض های زناشویی با رویکرد حل مسئله از منظر مشاوره خانواده و اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به پیامدهای ویرانگر اختلافات زناشویی از جمله تاثیرات روانی و جسمانی در زوجین،گوشه‌گیری و ضعف کفایت اجتماعی،مشکل در پیشرفت تحصیلی و...در فرزندان و تاثیرات منفی بر تعالی جامعه لزوم بررسی ارائه راهکارهای مدیریت صحیح تعارض‌های زناشویی آشکار می‌گردد.پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبیقی و با تاکید بر روش شهید صدر مبنی بر اینکه در تفسیر موضوع‌های قرآنی بایستی از نتایج علوم انسانی بهره برد تا پس از عرضه آن بر قرآن و دریافتن دیدگاه قرآن درباره آنها پاسخ‌گویی به سوال‌ها و رفع شبهه‌های روز میسر شود ابتدا مبحث تعارضات زناشویی را در دانش مشاوره خانواده بررسی سپس دیدگاه اسلام را در این باره مطرح و نکات اشتراک و اختلاف دو حوزه را در این موضوع بیان می‌کند.از یافته‌های پژوهش آن است که مشاوره خانواده در مدیریت تعارضات زناشویی به عزت نفس انسانی اهتمام می‌ورزد و اسلام علاوه بر آن از کرامت انسان،ایمان به خدا و ایجاد آرامش و برقراری رحمهّ و مودهّ بین افراد هم سخن می‌گوید.مدیریت تعارض‌های زناشویی در اسلام بر پایه توحیدمحوری و در مشاوره خانواده بر اساس انسان‌محوری است.

کلیدواژه‌ها