حدود آزادی فعالیت زن از دیدگاه وهابیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 دانشجوی دکتری

چکیده

در نظام حقوقی اسلام به دلایل خاصی از جمله ویژگی‌های فیزیکی، اخلاقی و رفتاری که از سوی خداوند در وجود زن به ودیعت نهاده شده، حقوق ویژه‌ای برای وی تعریف شده است. اما در عین حال اختلافات مزبور مانع تشریع پاره‌ای حقوق مشترک میان زن و مرد از آن جهت که هر دو انسان‌اند نشده است. اختلافات موجود سبب شده تا برخی از گروه‌های افراطی بر اساس مبانی فکری و روش شناسی خاص خود از جمله تقدیم نقل بر عقل، حجیت قول صحابه و... ماهیت زن را در حد یک شیئ واره تنزل داده و نگرش‌های حداقلی همراه با افراط و تفریط را نسبت به حقوق زن اعمال کنند. وهابیت یکی از فرقه‌های ساختگی در تاریخ معاصر جهان اسلام است که حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی زن در چارچوب وحی را در موارد بسیاری نادیده انگاشته و او را از حقوق طبیعی و الهی خود محروم داشته‌اند. نوشتار حاضر بدنبال آن است تا با روش اسنادی و تحلیلی پاره‌ای از تبعیضات حقوقی وهابیت علیه زنان را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها