نویسنده = رسول صادقی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر الگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران

دوره 21، 81 (پاییز 1397)، پاییز 1397، صفحه 7-45

رسول صادقی؛ نسیبه زنجری؛ سراج الدین محمودیانی


2. بررسی تأثیر شبکه‌ی‌ اجتماعی در رفتار و نیّات باروری زنان در شهر تهران

دوره 20، 77(پاییز 1396)، پاییز 1396، صفحه 87-108

رسول صادقی؛ بتول محسن آبادی


4. مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، تابستان 1388، صفحه 7-36

عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی