نویسنده = رسول صادقی
تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین

دوره 22، 87(بهار1399)، خرداد 1399، صفحه 109-130

10.22095/jwss.2020.208964.2173

نورالدین فراش خیالو؛ نگار رمضی؛ رسول صادقی


تاثیرالگوهای ازدواج در رضایت زناشویی و تمایل به طلاق در شهر تهران

دوره 21، 81(پاییز 1397)، آذر 1397، صفحه 7-45

10.22095/JWSS.2018.89241

رسول صادقی؛ نسیبه زنجری؛ سراج الدین محمودیانی


مادران، دختران و ازدواج (تفاوت های نسلی در ایده ها و نگرش های ازدواج در شهر یزد)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، شهریور 1388، صفحه 7-36

عباس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ رسول صادقی