کلیدواژه‌ها = نکاح
ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 89-106

10.22095/jwss.2021.295721.2739

علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ موسی لشنی


تعلیق مهریه در عقد نکاح

دوره 19، 74(زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 125-142

10.22095/jwss.2017.49935

اصغر زیرک باروقی


نقش فرعی مهریه در ماهیت نکاح

دوره 18، 70(زمستان 1394)، اسفند 1394، صفحه 169-197

10.22095/jwss.2016.33173

مرتضی حاجی پور


حوزه ی معنایی واژه ی نساء در قرآن کریم

دوره 13، 49 (پاییز 1389)، آذر 1389، صفحه 7-48

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ بی بی زینب حسینی


بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی

دوره 12، 45 (پاییز 1388)، آذر 1388، صفحه 187-224

عباس ویشته


طلاق و لایحه حمایت خانواده با تأکید بر پیشگیری از طلاق

دوره 11، 43 (بهار 1388)، خرداد 1388، صفحه 35-64

جواد حبیبی تبار