کلیدواژه‌ها = مصرف
تعداد مقالات: 5
1. سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

دوره 22، 85(پاییز1398)، پاییز 1398، صفحه 7-27

10.22095/JWSS.2019.109563

کرم حبیب پور گتابی؛ رضا صفری شالی


2. مصرف نمایشی خرید در بین خانواده‌های شهر تهران (مطالعه‌ی موردی مناطق 1، 7 و 19)

دوره 19، 73 (پاییز 1395)، پاییز 1395، صفحه 95-124

10.22095/jwss.2016.44402

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی


3. رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

دوره 17، 65 (پاییز 1393)، پاییز 1393، صفحه 37-67

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی


4. قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی)

دوره 12، 47 (بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 73-98

محمود کیوان آرا؛ رسول ربانی؛ مهدی ژیانپور


5. مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران)

دوره 12، 47 (بهار 1389)، بهار 1389، صفحه 141-170

احمد رضایی؛ مینا اینانلو؛ محمد فکری