نویسنده = اسماعیل بلالی
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی

دوره 19، 75 (بهار 1396)، بهار 1396، صفحه 32-63

10.22095/jwss.2017.51744

اسماعیل بلالی؛ سیده فاطمه محبی؛ شیما سادات حسینی


3. بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق

دوره 14، 53 (پاییز 1390)، پاییز 1390، صفحه 43-85

علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی؛ سعید عیسی زاده


4. تحلیل اقتصادی طلاق (بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره1385-1345)

دوره 13، 50 (زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 7-28

سعید عیسی زاده؛ اسماعیل بلالی؛ علی محمد قدسی