مقررات کیفری لایحه ی حمایت از خانواده در بوته ی نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد. به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آ نگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است.

کلیدواژه‌ها


اردبیلی، محمدعلی، 1379. حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ج1.
بکاریا، سزار، 1368. جرایم و مجازاتها، ترجمه­ی دکتر محمدعلی اردبیلی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
پرادل، ژان، 1373. تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه­ی دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا.
حاجی­ده­آبادی، احمد، 1385. بایسته‌های تقنین (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ــــ 1389. قواعد فقه جزایی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل‌الشیعه، تحقیق شیخ محمد رازی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ج 13.
حکمت‌نیا، محمود و همکاران، 1388. فلسفه حقوق خانواده، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، ج 2.
صابری یزدی، علیرضا، 1363. الحکم الزاهرة، مؤسس‍ة النشرالاسلامی.
صافی، لطف‌الله، 1363. التعزیر، قم، مؤسس‍ة النشرالاسلامی.
طبسی، نجم‌الدین، 1374. مواردالسجن فی‌النصوص والفتاوی، قم، مکتب‌الاعلام الاسلامی.
طوسی، محمدبن حسن، 1387ق. المبسوط فی فقه‌الامامی‍ة، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، المکتب‍ة المرتضوی‍ة، ج 6.
عاملی، محمد بن مکی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، تحقیق دکتر سیدعبدالهادی حکیم، قم، مکتب‍ةالمفید، ج 2.
کاتوزیان، ناصر، 1377. فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار،  ج 2.
کلارکسون، 1371. تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه­ی دکتر حسین میر محمدصادقی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
کلانتری، کیومرث، 1375. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، بابلسر، دانشگاه مازندارن.
گنجینه استفتائات قضایی، دفتر آ‌موزش روحانیون و تدوین متون فقهی، قم.