کلیدواژه‌ها = اوقات فراغت
تعداد مقالات: 3
1. تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن

دوره 13، 50 (زمستان 1389)، زمستان 1389، صفحه 29-80

مریم رفعت جاه؛ مرجان رشوند؛ مریم شهیدی زندی


2. اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)

دوره 11، 44 (تابستان 1388)، تابستان 1388، صفحه 205-236

حامد عطائی سعیدی؛ محسن ناصری راد؛ سیده فاطمه محبی


3. سنجش نیازهای فرهنگی- اجتماعی دختران دانش آموز شهر اصفهان

دوره 11، 41 (پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 97-134

رضا اسماعیلی؛ کامران ربیعی