کلیدواژه‌ها = دینداری
تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین

دوره 22، 87(بهار1399)، خرداد 1399، صفحه 109-130

10.22095/jwss.2020.208964.2173

نورالدین فراش خیالو؛ نگار رمضی؛ رسول صادقی


رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

دوره 17، 65 (پاییز 1393)، آذر 1393، صفحه 37-67

کرم حبیب پور گتابی؛ زرنوش بابایی همتی


بررسی برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد

دوره 16، 61 (پاییز 1392)، آذر 1392، صفحه 233-271

مسعود حاجی زاده میمندی؛ فریدون یوسفی


بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد

دوره 15، 58 (زمستان 1391)، اسفند 1391، صفحه 191-235

مسعود حاجی زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ نرگس مروی نام؛ فاطمه ابوترابی زارچی


عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی

دوره 14، 56 (تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 119-153

ستار پروین؛ مریم داودی؛ فریبرز محمدی


بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق

دوره 14، 53 (پاییز 1390)، آذر 1390، صفحه 43-85

علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی؛ سعید عیسی زاده