نویسنده = محمود حکمت نیا
آسیب‌شناسی تقنین سیاست‌های جمعیتی و ارائه شاخص‌های مطلوب

دوره 22، 86( زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 31-58

10.22095/jwss.2020.202681.2140

محمد مهدی غمامی؛ مریم مهاجری؛ محمدجواد جاوید؛ محمود حکمت نیا


زمینه ها و پیامدهای اخذ شرط وکالت زنان در طلاق

دوره 21، 83 (بهار 1398)، خرداد 1398، صفحه 141-161

10.22095/JWSS.2019.100387

سیده عالیه آذرطوس؛ محمود حکمت نیا


لاضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی

دوره 13، 51 (بهار 1390)، خرداد 1390، صفحه 7-41

محمود حکمت نیا