آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.

کلیدواژه‌ها


×   قرآن کریم
×   انصاری، مریم «مادران صدراعظم، دختران فوتبالیست: نوشته‌ای آمیخته به طنز برپایه‌ مقاله‌ای از روزنامه‌ دی ولت».
×   جاوید، محمد جواد 1388، نظریه نسبیت در حقوق شهروندی، تهران، گرایش.
×   حیدری نراقی، علی‌محمد 1378. رساله حقوق امام سجاد، شرح نراقی، قم.
×   خمینی، روح الله 1379. صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س). تهران.
×   سیستانی، علی. توضیح‌المسائل.
×   شاهمرادی، عصمت. راهکارهای حقوقی مقابله با فساد در دستگاه قضایی، با نگاهی به اسناد و سازمان‌های بین‌المللی، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، 1390.
×   طباطبایی، سید محمد حسین 1374.  تفسیر المیزان‏، ترجمه‌ی سید محمد باقر موسوى همدانى، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم.
×  «آمار تجاوز به زنان نظامی در آمریکا»، www.mashreghnews.ir/.../.
×  امنیت اجتماعی و خشونت علیه‌ی زنان - خشونت در محیط کار»http://www.women.farsfoundation.net9
×  «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان»،http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=19439
×  «خشونت علیه زنان از دیرباز تا کنون»، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، raha.odvv.org/index.php.
×   «سوء استفاده‌های جنسی از زنان در محیط‌های کاری ایران»، http://www.sonycard20.com
×   سخنی، رحمت1389 «پزشکی قانونی و انواع خشونت‌های جنسی علیه زنان»، http://rs272.tarlog.com/
Ø Dupuis Jacques, 11987. Au Nom Du Père, Paris: Rocher, 1987.
Ø Nyamu-Musembi, Celestine, “Gender and corruption in the administration of justice”, in: Global Corruption Report (Transparency International), New York: Cambridge University Press (2007).
Ø S. Covington. “Women and the Criminal Justice System.” Editor’s commentary. Women’s Health Issues, 17(4), (2007).
Ø Shalit Wendy, A Return to Modesty: Discovering the Lost Virtue, Touchstone; First Edition  edition , 2000
Ø The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women, A/RES/48/104, 85th plenary meeting, 20 December 1993
Ø UNHCR’s Policy on Harassment, Sexual Harassment, and Abuse of Authority, UNHCR, April 2005
Ø www.mpg.de/  …Max-Planck- Gesellschaft ,....
Ø http://www.women.farsfoundation.net/component/content/article/59.html?start=9
Ø [1]S. Covington. “Women, Addiction and Sexuality.” In L. Straussner and E. Zelvin, Eds. Gender Issues in Addiction: Men and Women in Treatment, Jason Aronson. 1997
Ø See: "Trafficking of Russian Women', in: Nyamu – Musembi ibid: 125.