واکاوی قوانین و مقررات ناظر به بازنمایی زنان در پیام‌های بازرگانی رسانۀ ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

مسألۀ بازنمایی زنان در آگهی‌های بازرگانی و چگونگی نظارت بر این بازنمایی و حمایت از حقوق و منزلت زنان از مسائلی است که نسبت به آن با توجه به بنیان‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و همین‌طور نحوۀ نگرش به این قشر مواضع مختلفی گرفته شده است. در برخی موارد این موضوع بسیار ساده انگاشته شده و هنگام قانون‌گذاری فقط به ذکر امور کلی اکتفا شده است. از سوی دیگر در برخی موارد واکنش‌ها بسیار سخت‌گیرانه و غیرمنعطف بوده، به طوری‌که قوانین مفصل و سختی وضع شده است. با توجه به این‌که در روزگار کنونی گستردگی میزان دست­اندازی تبلیغات در تمامی عرصه‌ها غیرقابل­انکار است، غفلت از نظام حقوقی حاکم بر پرتکرارترین و موجزترین پیام رسانه‌ای درخصوص زنان با توجه به هنجارآفرینی و تأثیرگذاری آگهی‌های تجاری بر فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی، می‌تواند کارکرد مطلوب تبلیغات را تحت‌الشعاع قرارداده و با استفادۀ ابزاری از زنان و بازنمایی آنان در قالب‌های کلیشه‌ای، القا‌کنندۀ چهره‌ای واژگونه‌ از زن نسبت به مخاطبان باشد. این پژوهش به شیوه­ی توصیفی و با استفاده از روش مطالعه­ی کتابخانه‌ای و اسنادی در پی پاسخ­گویی به چیستی و چگونگی حمایت‌های صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات تبلیغاتی رسانۀ ملی و کارآمدی ضمانت اجراهای درنظرگرفته موجود در صورت تخلفات احتمالی می‌باشد. نتایج به دست آمده حاکی از تنوع، تکرار و صوری بودن حمایت‌های صورت گرفته در قوانین و ضوابط مزبور است. به این مسأله هم‌چنین باید کاستی‌های ناشی از فقدان ضمانت اجرای مؤثر را نیز افزود.

کلیدواژه‌ها