کلیدواژه‌ها = یادگیری اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

دوره 21، 81 (پاییز 1397)، پاییز 1397، صفحه 143-166

علی قاسمی اردهایی؛ رضا منافی آذر؛ سراج الدین محمودیانی


2. بررسی جامعه‌شناختی نگرش مثبت به فرزند (مطالعه‌ی زنان شهر ایلام)

دوره 19، 75 (بهار 1396)، بهار 1396، صفحه 85-109

خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی؛ الهه فرجی


3. بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق

دوره 14، 53 (پاییز 1390)، پاییز 1390، صفحه 43-85

علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی؛ سعید عیسی زاده