کلیدواژه‌ها = فضای شهری
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه ی موردی: پارک ائل گلی تبریز)

دوره 18، 69 (پاییز 1394)، پاییز 1394، صفحه 97-136

علی گلی؛ بهنام قاسم زاده؛ عاطفه فتح بقالی؛ یاسمن رمضان مقدم واجاری