نویسنده = بتول محسن آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شبکه‌ی‌ اجتماعی در رفتار و نیّات باروری زنان در شهر تهران

دوره 20، 77(پاییز 1396)، پاییز 1396، صفحه 87-108

رسول صادقی؛ بتول محسن آبادی